Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Vodní elektrárna

Bezpečně maximalizovaný výkon vodní elektrárny

Vodní elektřina je čistá a cenově výhodná, je ale spojena s bezpečnostním rizikem

Vodní elektrárny a přečerpávací elektrárny jsou schopny akumulovat a dodávat energii z obnovitelného zdroje kdykoli je třeba, vyžadují relativně malou údržbu a nízké provozní náklady. Jejich výstavba však může být nákladná a je velmi ovlivnitelná přírodními událostmi. Hrozí selhání vlivem vysoké relativní vlhkosti, vody, která může být kyselá nebo může obsahovat bakterie, písek či odpadky. Společnost Endress+Hauser nabízí komplexní náhled do plánování, přehled spolehlivého vybavení i přesného přístrojového vybavení, které je nezbytné pro bezpečnost provozu vodních elektráren.

Jak můžeme pomoci

Široké portfolio zařízení a instrumentace společnosti Endress+Hauser a vyčerpávající know-how naší sítě, která zahrnuje inženýrské služby, prodejní a servisní pracovníky, společně umožňuje provozovatelům vodních elektráren bezpečně maximalizovat potenciál jejich zařízení v průběhu celého životního cyklu.

 • Standardizovaná technologie a vybavení pro snadnou integraci

 • Zkušenosti v oblasti modernizace a optimalizace provozu

 • Automatizace procesů pro efektivní provoz

 • Špičková výkonnost díky efektivitě a funkčnosti

Aplikace

Monitorování teploty turbíny, generátoru a hřídele

Přesné měření teploty je nezbytné pro efektivní provoz každé vodní elektrárny. Horká místa v ložiskách turbíny, ložiskách generátoru, vodicích a axiálních ložiskách musí být rychle identifikována, aby se zamezilo ztrátám energie zvýšeným třením a aby byla zajištěna ochrana zařízení před poškozením a poruchami.

Monitorování teploty turbíny, generátoru a hřídele
Naše expertíza v předmětném oboru

Produktová řada teplotních senzorů Pt100 odolných proti vibracím, které vyrábí společnost Endress+Hauser, včetně senzoru iTHERM® StrongSens RTD, poskytuje rychlé a přesné monitorování teploty v náročném prostředí vodních elektráren.

 • Snadná instalace díky modulární a kompaktní konstrukci

 • Bezproblémové monitorování pomocí vysílačů používajících běžné komunikační protokoly

 • Nižší údržba a méně odstávek díky spolehlivým, odolným teplotním senzorům Omnigrad odolným proti vibracím

Řízení otáček turbíny a monitorování brzdového systému

Měření hladin v nádrži regulátoru / zásobní nádrži hydraulického oleje a tlaku oleje jsou zásadní pro zajištění správných otáček turbíny, řádné funkce systémů řízení brzd a minimalizace opotřebení.

Monitorování a řízení otáček turbíny
Naše expertíza v předmětném oboru

Radar s vedenou vlnou (GWR), technologie měření kapacitancesnímače hladiny využívající tlakovou diferenci vyráběné společností Endress+Hauser umožňují přesné monitorování hladiny v nádrži regulátoru pro optimální řízení turbíny a minimalizované opotřebení systému.

 • Monitorujte hladinu oleje v nádrži regulátoru pomocí senzoru Levelflex FMP51, abyste zajistili správný výkon celého systému

 • Dobře známé a spolehlivé měření hladiny pomocí tlakové diference Deltabar S PMD75 v případě stabilní hustoty

 • Spolehněte se na bezpečný provoz bez ohledu na geometrii nádrže s naší produktovou řadou Liquicap

Monitorování teploty v oblasti s vysokým napětím

Zvýšené okolní teploty v oblastech přeměny a přenosu energie mohou zvýšit nebezpečí požáru v důsledku elektrického oblouku. Neustálé monitorování teploty v těchto oblastech spolu s požárními poplachy zvyšují bezpečnost zařízení.

Monitorování teploty v oblasti s vysokým napětím
Naše expertíza v předmětném oboru

RTD senzor okolní teploty TST434, který vyrábí společnost Endress+Hauser, v kombinaci s nejnovějšími nejmodernějšími vysílači byl navržen speciálně pro použití v takových podmínkách.

 • Monitorujte okolní teplotu na sběrnici, abyste předešli riziku vzniku vysokého napětí a vysoké teploty

 • Zajistěte si elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) v souladu se všemi příslušnými požadavky

 • Profitujte z vysoké úrovně galvanického oddělení a integrovaného rozhraní Bluetooth® pro vzdálenou obsluhu prostřednictvím mobilních zařízení

Měření hladiny odpadní vody pro provoz drenážního čerpadla

Výstrahy týkající se hladiny vody, záplavy a evakuace jsou nezbytné pro bezpečný provoz každé vodní elektrárny. Jakákoli porucha v systému měření hladiny, který řídí odvodňovací čerpadla, může mít katastrofální následky. Mechanické systémy, které zahrnují plováky nebo měření vodivosti, mohou být citlivé na vysokou vlhkost a náchylné ke korozi, což zvyšuje riziko selhání.

Měření hladiny odpadní vody pro provoz drenážního čerpadla
Naše expertíza v předmětném oboru

Ultrazvukové, bezkontaktní radarové a hydrostatické přístroje na měření hladiny vyráběné společností Endress+Hauser poskytují spolehlivou alternativu k mechanickým přístrojům pro monitorování hladiny.

 • Vyhněte se rizikům selhání zařízení spojeným s vlhkostí a korozí

 • Zvyšujte bezpečnost zařízení díky spolehlivému monitorování hladiny

 • Zaveďte plány ochrany proti zaplavení s automatickým uzavíráním vstupních vtoků nebo přepadových ventilů a udržte turbíny v provozu

Měření hladiny ve vyrovnávacích nádržích

Hlavním účelem vyrovnávací nádrže je regulovat kolísání tlaku v důsledku rychlých změn rychlosti proudění vody. Měření je nutné ke snížení nárůstů tlaku vody, které by mohly poškodit turbínu nebo vést ke zvýšenému namáhání. To zajišťuje nepřetržitou výrobu energie. Zvýšené okolní teploty v oblastech s vysokým napětím mohou zvýšit nebezpečí požáru v důsledku elektrického oblouku. Neustálé monitorování teploty v těchto oblastech spolu s požárními poplachy zvyšují bezpečnost zařízení.

Měření hladiny ve vyrovnávacích nádržích
Naše expertíza v předmětném oboru

Specialisté ve společnosti Endress+Hauser vám poradí s nejlepším řešením pro každý rozhodující kontrolní bod, aby byla zajištěna ochrana vyrovnávací nádrže a optimální provoz, včetně možností nezávislého napájení a bezdrátového přenosu signálů.

 • Instalujte robustní keramické senzory odolné proti přetížení pro spolehlivé řízení hladiny

 • Využijte bezkontaktního radaru s malým úhlem paprsku pro spolehlivou indikaci hladiny

 • Pro účely zajištění bezpečnosti provozu lze nastavit a monitorovat mezní hodnoty

Monitorování polohy hladinového ventilu

K monitorování polohy ventilu se tradičně používají impulzní vedení nebo kapilární systémy s tlakovou diferencí. Impulzní vedení bývají často zablokována kontaminanty, ale také vodním kladivem / vodními rázy, ke kterým může dojít během spouštění nebo odstavování vodních elektráren a které ovlivňují toto zásadní měření potřebné pro bezpečný provoz turbíny (Francisovy, Kaplanovy, Peltonovy atd.). Vyrovnávací nádrž také pomáhá uvolnit tlak na potrubí.

Monitorování polohy hladinového ventilu
Naše expertíza v předmětném oboru

Řešením společnosti Endress+Hauser je Deltabar FMD71, elektronický systém pro měření diferenčního tlaku, který není ovlivněn kontaminanty v impulzních vedeních, a – na rozdíl od převodníků tlakové diference s olejovými kapilárami – není ovlivněn ani vodním kladivem / vodními rázy ani změnami teploty.

 • Měří efektivně – eliminují se problémy tradičního měření tlakové diference u mokrých nohou a membránových těsnění

 • Měří přesně – odpadá ovlivnění vodním kladivem / vodními rázy nebo změnami teploty

 • Žádné kompromisy, pokud jde o montážní polohu – pouze jednoduchý elektrický kabel mezi senzory a převodníkem

 • Výkon bez obav, co se týká EMC

Proces v rámci vodní elektrárny

Procesní mapa vodní elektrárny ©Endress+Hauser

Výhody

Naši důkladně proškolení servisní a obchodní pracovníci vyhodnotí ve spolupráci s vámi potenciál výhod plynoucích z použití vysoce moderního měření a automatizace k zlepšení bezpečnosti a efektivity a k minimalizaci odstávek zařízení. Náš personál zajišťující projektový management a technicko-inženýrské činnosti se bude na provozních zlepšeních podílet od samého počátku – na základě svých zkušeností a schopností, které daleko přesahují oblast instrumentace.

 • > 10

  let zkušeností s projekty v oboru hydroenergetiky, včetně projektového inženýrství, s celkovou instalovanou kapacitou přes 14 500 MW

 • Jediný dodavatel

  celého systému. Máme kompletní portfolio pro oblast instrumentace s místním servisem a projektovým managementem

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory