Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analyzátor CHSK
Liquiline System CA80COD

Analyzátor chemické spotřeby kyslíku pro monitorování kvality vod v oblasti životního prostředí a odpadních vod

 • Liquiline System CA80COD – analyzátor CHSK pro monitorování kvality vod v oblasti životního prostředí ©Endress+Hauser
 • Bližší pohled na analyzátor CHSK ©Endress+Hauser
 • Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) ve vodách se stanoví pomocí chemického a teplotního rozkladu vzorku a následného kolorimetrického měření. Toto video ukazuje princip měření.

Analyzátor CHSK Liquiline SystemCA80COD pro on-line měření chemické spotřeby kyslíku. Je určen provozovatelům ČOV při zajištění efektivního provozu a umožňuje kontrolovat platby na základě látkového zatížení vypouštěných průmyslových vod. Automatická kalibrace a čištění šetří provozní náklady, zatímco pokročilá diagnostika se vzdáleným asistenčním přístupem pomáhá s přípravou procesní dokumentace pro orgány veřejné správy. Díky softwarově ovládaným bezpečnostním funkcím analyzátoru CHSK je zajištěna vysoká míra bezpečnosti práce.

Výhody

 • Zavedená dichromanová metoda CHSK je přímo srovnatelná s laboratorními výsledky.

 • Splňuje průmyslové požadavky: analyzátor je určen pro monitoring kvality vod v oblasti sledování životního prostředí a průmyslových nebo komunálních odpadních vod.

 • Rychlá a snadná integrace do provozu: přímá instalace samonasávací verze nebo Y filtru pro průtočné aplikace.

 • Maximální míra bezpečnosti: softwarově řízený bezpečnostní kryt pro reaktor a všechny zahřívané části.

 • Kombinace spolehlivého odběru vzorku a vysoce přesného dávkování: peristaltická čerpadla dopravují s kapalinou i částice obsažené ve vzorku. Přesné a opakovatelné dávkování s použitím světelné závory.

 • Snadné rozšíření funkčnosti na kompletní měřicí stanici – jednoduchým doplněním modulů a připojením senzorů Memosens.

Oblast použití

Analyzátor CHSK Liquiline System se používá pro:

 • monitoring přítoku a odtoku z čistíren odpadních vod pro účely dokumentace a výpočet účinnosti ČOV

 • Výpočet poplatku za vypouštění průmyslových odpadních vod

 • Procesní voda

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Stamolys CA71COD

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky