Zdroj záření gama FSG61 pro radiometrické měření výšky hladiny a hustoty

Zdroj záření gama FSG61 ©Endress+Hauser
Zdroj záření gama FSG61 ©Endress+Hauser

Zdroj záření gama (60Co) pro radiometrické měření výšky hladiny, detekci limitní hladiny, měření hustoty a rozhraní

Zdroj záření gama FSG61 je speciálně vhodný pro použití měření výšky hladiny v tlustostěnných a vysokotlakých nádržích nebo pro aplikace měření hustoty v potrubích o velkém průměru a s velkými rozsahy hustoty díky své vysoké penetrační energii.

 • Výhody

  • Speciálně konstruovaná zdrojová kapsle splňuje nejpřísnější požadavky na bezpečnost:
   obvykle třída C66646 v souladu s ISO 2919

  • Bodový zdroj ve speciálním obalu zdroje záření zaručuje jednoduchou manipulaci a snadnou instalaci

  • Volba aktivity zajišťuje...

 • Oblast použití

  Radioaktivní izotopy jsou používány jako zdroje gama záření pro nepřetržité měření výšky hladiny, měření hustoty a rozhraní, jakož i pro detekci limitní hladiny. Radioaktivní zdroj je uložen ve speciálním provozním kontejneru, který poskytuje nezbytnou...

Details

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Zdroj
  Izotop: kobalt 60
  Poločas rozpadu: 5,3 roku

 • Speciální produkty

  Dvojité těsnění
  Ocel: 1.4541 (321 S 18)
  Klasifikace C66646 ISO 2919
  Výpočet aktivity pomocí
  Applicator

 • Okolní teplota

  −20 °C ... 250 °C
  (−4 °F ... 482 °F)

 • Procesní teplota

  Jakákoli

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Jakákoli

 • Komponenta

  Instalováno v ochranném krytu zdroje

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika / Aplikace

  Source
  Isotope: Cobalt 60
  Half-life: 5.3 years

 • Průměrná teplota

  -20 °C ... 250 °C
  (-4 °F ... 482 °F)

 • Procesní teplota

  Any

 • Absolutní procesní tlak

  Any

 • Zvláštnosti

  Double seal
  Steel: 1.4541 (321 S 18)
  Classification: C66646 ISO 2919
  Activity calculation with
  Applicator

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Source
  Isotope: Cobalt 60
  Half-life: 5.3 years

 • Speciální produkty

  Double seal
  Steel: 1.4541 (321 S 18)
  Classification: C66646 ISO 2919
  Activity calculation with
  Applicator

 • Okolní teplota

  -20 °C ... 250 °C
  (-4 °F ... 482 °F)

 • Procesní teplota

  Any

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Any

 • Komponenta

  Installed in source container

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Zdroj
  Izotop: kobalt 60
  Poločas rozpadu: 5,3 roku

 • Speciální produkty

  Dvojité těsnění
  Ocel: 1.4541 (321 S 18)
  Klasifikace C66646 ISO 2919
  Výpočet aktivity pomocí
  Applicator

 • Okolní teplota

  −20 °C ... 250 °C
  (−4 °F ... 482 °F)

 • Procesní teplota

  Jakákoli

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Jakákoli

 • Komponenta

  Instalováno v ochranném krytu zdroje

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Source
  Isotope: Cobalt 60
  Half-life: 5.3 years

 • Speciální produkty

  Double seal
  Steel: 1.4541 (321 S 18)
  Classification: C66646 ISO 2919
  Activity calculation with
  Applicator

 • Okolní teplota

  -20 °C ... 250 °C
  (-4 °F ... 482 °F)

 • Procesní teplota

  Any

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Any

 • Komponenta

  Installed in source container

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification

Dokončete svůj měřicí bod ...

Zpět