Provozní ochranný
kontejner FQG66 pro radiometrické
měření hladiny a hustoty

Ochranný provozní kontejner zdroje záření FQG66 ©Endress+Hauser
Ochranný provozní kontejner zdroje záření FQG66 ©Endress+Hauser
Ochranný provozní kontejner zdroje záření FQG66 ©Endress+Hauser
Ochranný provozní kontejner zdroje záření FQG66 ©Endress+Hauser

Princip radiometrického měření

Provozní ochranný kontejner zdroje záření s posuvným držákem zdroje pro manuální nebo pneumatické zapínání/vypínání

Provozní ochranný kontejner FQG66 je určen k uchovávání radioaktivního zdroje během radiometrické detekce limitní hladiny, kontinuálního měření výšky hladiny a měření hustoty. Záření je emitováno téměř netlumené pouze v jednom směru a je tlumeno ve všech ostatních směrech. To zaručuje maximální bezpečnost personálu a spolehlivé měření.

 • Výhody

  • Vysoká úroveň bezpečnosti díky nejvyšší klasifikaci dodaného zdroje (DIN 25426 / ISO 2919, obvyklá klasifikace C66646) a bezpečné a snadné výměny zdroje

  • Mimořádně vysoké stínění zaručuje, že obvykle nejsou třeba žádná kontrolovaná pásma a instalace je...

 • Oblast použití

  Uzavírá radioaktivní zdroj používaný pro radiometrickou detekci limitní hladiny, měření výšky hladiny a hustoty. Použitím tyčových scintilačních detektorů s velmi vysokou citlivostí je zajištěna nejnižší možná zátěž okolí radioaktivním zářením.

  • Používá...

Details

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Zdrojový kontejner
  Emisní úhel: 40/20 stupňů
  435 kg

 • Speciální produkty

  Výpočet kontrolovaného pásma pomocí nástroje Applicator

 • Okolní teplota

  −55 °C ... +100 °C
  (−67 °F ... +212 °F)

 • Procesní teplota

  Jakákoli

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Jakákoli

 • Hlavní smáčené díly

  Bezkontaktní

 • Procesní připojení

  Bezkontaktní

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Ochranný kryt zdroje

  Emisní úhel: 40/20 stupňů

  435 kg

 • Speciální produkty

  Výpočet kontrolovaného pásma pomocí nástroje Applicator

 • Okolní teplota

  −55 °C ... +100 °C
  (−67 °F ... +212 °F)

 • Procesní teplota

  Jakákoli

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Jakákoli

 • Hlavní smáčené díly

  Bezkontaktní

 • Procesní připojení

  Bezkontaktní

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Source container

  Emission angle: 5 degrees

  Approximately 435 kg

 • Speciální produkty

  Control area calculation with Applicator

 • Okolní teplota

  -55 °C ... +100 °C
  (-67 °F ...+212 °F)

 • Procesní teplota

  Any

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Any

 • Hlavní smáčené díly

  Non- contact

 • Procesní připojení

  Non- contact

 • Procesní připojení hygienické

  Non- contact

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika/aplikace

  Source container

  Emission angle: 5 degrees
  435kg

 • Speciální produkty

  Control area calculation with Applicator

 • Okolní teplota

  -55 °C...+100 °C

  (-67 °F...+212 °F)

 • Procesní teplota

  Any

 • Procesní tlak absolutní / max. mez přetlaku

  Any

 • Hlavní smáčené díly

  Non- contact

 • Procesní připojení

  Non- contact

 • Procesní připojení hygienické

  Non- contact

 • Měřicí princip

  Radiometrické měření

 • Charakteristika / Aplikace

  Source container

  Emission angle: 5/ 20 / 40 degrees

  435kg

 • Průměrná teplota

  -55 °C...+100 °C

  (-67 °F...+212 °F)

 • Procesní teplota

  Any

 • Absolutní procesní tlak

  Any

 • Smáčené části

  Non-contact

 • Hygienické

  Non-contact

 • Zvláštnosti

  Control area calculation with Applicator

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification