Měření výšky hladiny v nádrži
Digitální převodník TMD1

Měření výšky hladiny v nádrži – digitální převodník TMD1 ©Endress+Hauser

Pro dálkový přenos hladiny nádrže

Převodník TMD1 se používá v kombinaci s přístrojem polní instrumentace řady LT pro dálkový přenos hladiny nádrže. Převodník TMD1 komunikuje prostřednictvím různých protokolů, jako V1, BCD, Sakura, k přenosu výšky hladiny, teploty a alarmu.

  • Výhody

    • Kalibrace a nastavení pro výstup přenosu lze provést pomocí přenosného terminálu (HHT, handheld terminal) po instalaci převodníku

    • Moduly pro výstup dálkového přenosu, konverzi analogové/digitální teploty, nastavení úrovně alarmu a výstupu pro externí...

  • Oblast použití

    Okolní teplota, typ odolný proti povětrnostním vlivům: −20 až +60 °C, nevýbušné provedení: −20 až +40 °C

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification