Proline Prowirl D 200
Vortex flowmeter

Proline Prowirl D 200
Vortex flowmeter ©Endress+Hauser

The Vortex Flow Measuring Principle

HistoROM data storage concept

This film shows that Prowirl 200 is the most robust vortex flowmeter worldwide even under extreme process conditions.

Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version

The Prowirl D sensor can be installed directly between flanges and thus serves as the functional device for applications in ancillary processes at little installation cost. With genuine loop-powered technology, Prowirl D 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology ensures process safety at all times.

 • Výhody

  • Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam

  • Easy alignment of the sensor – included centering rings

  • High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer

  • Long-term stability –...

 • Oblast použití

  • Preferred measuring principle for wet/saturated/superheated steam, gases & liquids (also cryogenic)

  • For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates.

  Device properties

  • Face-to-face length of 65 mm (2.56 in)

  • No flanges

  • Low weight

  • ...

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Vírový

 • Product headline

  Cenově výhodný mezipřírubový (sendvičový) průtokoměr v kompaktní, nebo oddělené verzi. Integrované měření teploty u měření hmotnostního a energetického průtoku páry na mezi sytosti. Vhodné pro všechny základní aplikace, výměna clony se provádí 1 : 1.

 • Sensor features

  Snadné ustavení senzoru – integrované centrovací kroužky. Vysoká využitelnost technologie – osvědčená robustnost, odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodnímu kladivu. Dlouhodobá stabilita – robustní kapacitní senzor bez posunu hodnot. Délka mezi čely 65 mm. Žádné příruby.

 • Transmitter features

  Snadné elektrické připojení – oddělená svorkovnice. Bezpečný provoz – pro odečítání hodnot slouží dotykové ovládání a prosvícený displej – není potřeba zařízení otvírat. Vestavěné ověření – technologie Heartbeat. Zobrazovací jednotka s funkcí přenosu dat. Robustní dvoukomorový kryt.

 • Nominal diameter range

  DN 15 až 150 (½" až 6")

 • Wetted materials

  Měřicí trubice: 1.4408 (C3FM)
  DSC senzor: 1.4435 (316/316L)

 • Measured variables

  Objemový průtok, hmotnostní průtok, korigovaný objemový průtok, průtok energie, rozdíl tepelného průtoku, teplota

 • Max. measurement error

  Objemový průtok (kapalina): ±0,75 %
  Objemový průtok (pára, plyn): ±1,00 %
  Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,85 %
  Hmotnostní průtok (pára, plyn): ±1,7 %

 • Měřicí rozsah

  Kapalina: 0,16 až 625 m³/h
  v závislosti na médiu: voda s tlakem 1 bar a, 20 °C
  Pára, plyn: 2 až 8 342 m³/h
  v závislosti na médiu: pára s teplotou 180 °C, 10 bar a; vzduch s teplotou 25 °C, 4,4 bar a

 • Max. process pressure

  PN 40, třída 300, 20K

 • Medium temperature range

  Standard: −40 až +260 °C
  Vysoká/nízká teplota (volitelná možnost): −200 až +400 °C
  Vysoká/nízká teplota (na vyžádání): −200 až +450 °C

 • Ambient temperature range

  Kompaktní verze (standard): −40 až +80 °C
  Kompaktní verze (volitelná možnost): −50 až +80 °C
  Oddělená verze (standard): −40 až +85 °C
  Oddělená verze (volitelná možnost): −50 až +85 °C

 • Sensor housing material

  Kryt připojení senzoru: AlSi10Mg, lakovaný; 1.4408 (CF3M)

 • Transmitter housing material

  AlSi10Mg, lakovaný; 1.4404 (316L)

 • Degree of protection

  Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X
  Verze s odděleným senzorem: IP 66/67, kryt typu 4X
  Verze s odděleným převodníkem: IP 66/67, kryt typu 4X

 • Display/Operation

  Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku)
  Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
  Volitelně oddělený displej

 • Outputs

  4–20 mA HART (pasivní)
  4–20 mA (pasivní)
  Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

 • Inputs

  Proudový vstup 4–20 mA (pasivní)

 • Digital communication

  HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Power supply

  12 až 35 V DC (4–20 mA HART s pulzním/frekvenčním/spínaným výstupem nebo bez něj)
  12 až 30 V DC (4–20 mA HART, 4–20 mA)
  12 až 35 V DC (4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/spínaný výstup, vstup 4–20 mA)
  9 až 32 V DC (PROFIBUS PA, pulzní/frekvenční/spínaný výstup)

 • Hazardous area approvals

  ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

 • Product safety

  CE, C-TICK, EAC

 • Functional safety

  Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511

 • Metrological approvals and certificates

  Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)

  Technologie Heartbeat splňuje požadavky na ověření s metrologickou sledovatelností podle ISO 9001:2008 – část 7.6 a (atest TÜV)

 • Marine approvals and certificates

  ABS, LR, BV

 • Pressure approvals and certificates

  PED, CRN

 • Material certificates

  3.1 materiál
  NACE MR0175/MR0103, PMI (na vyžádání)

 • Měřicí princip

  Vírový

 • Product headline

  Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version. Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam. For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates.

 • Sensor features

  Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Face-to-face length of 65 mm (2.56 in). No flanges.

 • Transmitter features

  Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing.

 • Nominal diameter range

  DN 15 to 150 (½ to 6")

 • Wetted materials

  Measuring tube: 1.4408 (C3FM)
  DSC sensor: 1.4435 (316/316L)

 • Measured variables

  Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature

 • Max. measurement error

  Volume flow (liquid): ±0.75 %
  Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
  Mass flow (liquid): ±0.85%
  Mass flow (steam, gas): ±1.7 %

 • Měřicí rozsah

  Liquid: 0.16 to 625 m³/h (0.09 to 368 ft³/min)
  depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
  Steam, gas: 2 to 8342 m³/h (1.18 to 4910 ft³/min)
  depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

 • Max. process pressure

  PN 40, Class 300, 20K

 • Medium temperature range

  Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
  High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
  High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)

 • Ambient temperature range

  Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
  Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
  Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
  Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)

 • Sensor housing material

  Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)

 • Transmitter housing material

  AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)

 • Degree of protection

  Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
  Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
  Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure

 • Display/Operation

  4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
  Configuration via local display and operating tools possible
  Remote display available

 • Outputs

  4‐20 mA HART (passive)
  4‐20 mA (passive)
  Pulse/frequency/switch output (passive)

 • Inputs

  Current input 4‐20 mA (passive)

 • Digital communication

  HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Power supply

  DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
  DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
  DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
  DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)

 • Hazardous area approvals

  ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

 • Product safety

  CE, C-TICK, EAC

 • Functional safety

  Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

 • Metrological approvals and certificates

  Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
  Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

 • Marine approvals and certificates

  ABS, LR, BV

 • Pressure approvals and certificates

  PED, CRN

 • Material certificates

  3.1 material
  NACE MR0175/MR0103, PMI (on request)

 • Měřicí princip

  Vírový

 • Product headline

  Cost-effective wafer flowmeter, available as compact or remote version. Integrated temperature measurement for mass/energy flow of saturated steam. For all basic applications and for 1-to-1 replacement of orifice plates.

 • Sensor features

  Easy alignment of the sensor – included centering rings. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Face-to-face length of 65 mm (2.56 in). No flanges.

 • Transmitter features

  Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing.

 • Nominal diameter range

  DN 15 to 150 (½ to 6")

 • Wetted materials

  Measuring tube: 1.4408 (C3FM)
  DSC sensor: 1.4435 (316/316L)

 • Measured variables

  Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature

 • Max. measurement error

  Volume flow (liquid): ±0.75 %
  Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
  Mass flow (liquid): ±0.85%
  Mass flow (steam, gas): ±1.7 %

 • Měřicí rozsah

  Liquid: 0.16 to 625 m³/h (0.09 to 368 ft³/min)
  depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
  Steam, gas: 2 to 8342 m³/h (1.18 to 4910 ft³/min)
  depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

 • Max. process pressure

  PN 40, Class 300, 20K

 • Medium temperature range

  Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
  High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
  High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)

 • Ambient temperature range

  Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
  Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
  Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
  Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)

 • Sensor housing material

  Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)

 • Transmitter housing material

  AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)

 • Degree of protection

  Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
  Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
  Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure

 • Display/Operation

  4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
  Configuration via local display and operating tools possible
  Remote display available

 • Outputs

  4‐20 mA HART (passive)
  4‐20 mA (passive)
  Pulse/frequency/switch output (passive)

 • Inputs

  Current input 4‐20 mA (passive)

 • Digital communication

  HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

 • Power supply

  DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
  DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
  DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
  DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)

 • Hazardous area approvals

  ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC

 • Product safety

  CE, C-TICK, EAC

 • Functional safety

  Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

 • Metrological approvals and certificates

  Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
  Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

 • Marine approvals and certificates

  ABS, LR, BV

 • Pressure approvals and certificates

  PED, CRN

 • Material certificates

  3.1 material
  NACE MR0175/MR0103, PMI (on request)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification