Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Sledování vzniku nánosu

Zvýšený přehled o procesu čerpání podzemní vody

Úpravny vod v Německu čelily neočekávaným odstávkám způsobeným ucpanými studnami. Zákazník nyní používá Promag W 400 s indexem tvorby nánosu technologie Heartbeat, která umožňuje efektivní sledování nánosu hydroxidu železa během procesu čerpáni podzemní vody. Díky této nové funkci lze nános spolehlivě a nepřetržitě sledovat bez přerušení procesu, což vede k sestavení účinného plánu údržby, optimalizaci čisticích cyklů, kratším odstávkám a vyšší efektivitě procesu.

Obrázek měřicí trubice Promag W s nánosem ©Endress+Hauser

Výsledky

 • Po vyhodnocení vzniku nánosu během prvního roku byl stanoven přesnější plán údržby vrtu.

 • Zákazník byl také schopen sledovat a zkrátit proces čištění.

 • Zákazník navíc nastavil samostatně definovaný spínací bod, který iniciuje plánování údržby procesu v případě, že se nárůst nánosu zvyšuje rychleji, než se očekávalo.

 • Kontinuální přehled procesu navíc snížil neočekávané odstávky a poskytl zákazníkovi vyšší spolehlivost a jistotu při řízení procesu.

Výzva

Tvorba nánosu v důsledku ukládání hydroxidu železa v podzemních vodách je běžným problémem souvisejícím s dlouho probíhajícím provozem, který musí provozovatelé řešit. Oxid železitý rozpuštěný ve vodě dále oxiduje, čímž dojde k jeho vysrážení například ve studnách, potrubích a v jakémkoli průtokoměru. Pokud si uživatelé neuvědomují, že množství usazenin dosahuje kritických úrovní, odstávky v důsledku přerušení měřicích signálů nebo náhlé ucpání je překvapí. Kromě toho zmenšený průměr potrubí způsobuje tlakovou ztrátu, a tím i ztrátu energie, což vede ke zvýšeným nákladům.

Naše řešení

Abychom tyto problémy vyřešili, byl do odběrného potrubí zákazníka u studny nainstalován Promag W 400 s funkcí sledování indexu tvorby nánosu technologie Heartbeat.
Tato vlastnost analyzuje distribuci vodivosti v měřicí trubici a vypočítává indexovanou hodnotu úměrnou tloušťce nánosu. To umožňuje sledovat nárůst nebo snížení tvorby nánosu během provozu nebo procesu čištění. Indexovaná hodnota se zobrazuje mezi 0 % a 100 % (žádné vs. max. detekovatelný nános).

Opakovatelný index vytváření nánosu

Během dvou 12měsíčních období bylo nepřetržitě sledováno hromadění hydroxidu železa v aplikaci zákazníka. Každý druhý měsíc byla měřena tloušťka nánosu a porovnávána s hodnotou indexu. Po 12 měsících bylo provedeno čištění a během dalšího 12měsíčního období byly porovnány hodnoty indexu a tloušťky nárůstu nánosu. Výsledky z prvního roku byly potvrzeny, což dokazuje, že pro stejnou tekutinu jsou hodnoty identické, a proto opakovatelné.

Další výhody pro zákazníka

Kromě dalších parametrů, jako je ztráta výkonu čerpadla a nižší průtok, mohou nyní operátoři sledovat index tvorby nánosu a odhadnout optimální dobu čištění studny, aby se zabránilo neočekávaným odstávkám. Funkce dále zkracuje dobu čištění, protože obsluha přesně ví, kdy je zařízení čisté.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu