Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Zlepšete těžební procesy, jako například pěnovou flotaci a usazování

Zlepšete své separační procesy v rámci těžebních činností

Maximalizujte výsledky procesů, jako jsou flotace a usazování, díky přesné instrumentaci

Snižující se kvalita rudy představuje významný problém pro důlní provozy. Pro účely získání nejvyšší výtěžnosti z daných surovin existují samozřejmě různé metody zpracování, jako jsou například loužení, usazování a flotace. Tyto procesy však přirozeně vyžadují energii, chemikálie a vodu. To znamená, že aby byly vyváženy náklady a konečná výtěžnost provozu, těžební procesy musejí probíhat na optimální úrovni. To platí zvláště v době nestálých tržních podmínek a cen.

Jak můžeme pomoci

Loužení, flotace a usazování představují základní kroky v moderních procesech separace v rámci těžebních operací. Dosažení optimální separace však v důsledku mnoha vzájemně závislých proměnných představuje komplexní úlohu. Všechny tři procesy používají chemikálie, které tvoří jeden z největších podílů na celkových nákladech. A spotřebovávají rovněž množství vody, jež v některých těžařských regionech může být velmi nedostatkovým zdrojem, který provozy musí nejprve vyrobit různými procesy, například odsolováním mořské vody.

 • Loužení

 • Pěnová flotace

 • Usazování

Aplikace

Loužení

Loužení je těžební metoda, která využívá kyselé roztoky, jež se stříkají na rozdrcenou rudu, aby vznikl bohatý roztok s požadovaným kovem. Používané kyseliny závisí na typu loužené rudy.

Loužení v důlních hromadách
Naše expertíza v předmětném oboru

Bylo prokázáno, že koncentrace a průtok přiváděného kyselého roztoku mají významný vliv na výtěžnost procesu a spotřebu kyseliny. Společnost Endress+Hauser nabízí měřicí přístroje pro dané parametry, které jsou schopné odolávat agresivnímu působení kyselin a poskytují spolehlivé údaje.

 • Naše digitální analytické senzory disponují bezkontaktním, digitálním přenosem dat, přičemž jednoduché výměny senzorů s využitím předkalibrovaných senzorů omezují odstávky provozu a pravidelná regenerace prodlužuje životnost senzorů.

 • Naše magneticko-indukční průtokoměry jsou k dispozici v kompaktním i v odděleném provedení.

Pěnová flotace

Flotace se používá v různých těžebních procesech, jako například při těžbě zlata a mědi, pro vytěžení částeček minerálů jemnějších než 500 μm nebo 35 Mesh. Na tento proces a jeho výslednou výtěžnost mají vliv různé parametry. Nejdůležitější parametry pro efektivitu procesů jsou: měření průtoku a hustoty výchozího produktu, výška pěny, přesné stanovení rozhraní pěny a kapalného kalu, hodnoty pH a Eh kapaliny, dávkování a kvalita chemických reagencií a průtok vzduchu.

Pěnová flotace
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nejen disponuje přístroji pro všechny tyto úlohy, ale nabízí také různorodé měřicí technologie, které zaručí, že pro svůj proces budete používat optimální přístroj – vše z jediného zdroje.

 • Pro měření výchozího produktu doporučujeme používat magneticko-indukční průtokoměr s integrovaným výpočtem obsahu sypkých látek.

 • Ideálním řešením k určení výšky pěny a rozhraní pěny a kalu je použití dvou ultrazvukových senzorů. Jeden měří vzdálenost k pěně, druhý senzor měří vzdálenost k odrazové desce připojené k tyči a kuželovitému plováku.

 • Naše digitální analytické senzory pro pHEh měří spolehlivě i v náročných prostředích.

 • Obsah suchých nerozpuštěných látek, podávací rychlost a výšku pěny lze využívat jako signál dopředného řízení pro řídicí smyčku dávkování xanthátu, pěnidla a chemikálie na úpravu pH. Náš Coriolisův průtokoměr dokáže tyto parametry přijímat na svém vstupu a umožňuje velmi přesné dávkování.

 • Při flotaci se k míchání používá vzduch. Měřením průtoku vzduchu lze optimalizovat náklady na přípravu tlakového vzduchu. Náš vírový průtokoměr není ovlivňován provozními vibracemi ani vzduchovými rázy a nabízí vysokou přesnost a široký rozsah měření.

Usazovák

Usazování představuje proces zakoncentrování minerálů na základě působení gravitace. Nerozpuštěné látky se usazují na dně nádrže, přičemž tento proces je urychlen přidáváním flokulantu.

Usazovák
Naše expertíza v předmětném oboru

K důležitým ukazatelům náleží hladina lože, hmotnost lože, hustota spodního průtoku a průtok pro výpočet celkového objemu kalu a dále čistota přepadu pro zajištění finální kvality. Na základě měření všech těchto parametrů mohou provozovatelé technologií zvýšit efektivitu a bezpečnost celého procesu snížením rizika přeplnění nádrže.

Zjistěte více o optimalizaci důlní těžby

Optimalizujte své procesy důlní těžby ©Endress+Hauser
Optimalizujte své procesy důlní těžby ©Endress+Hauser
Optimalizujte své procesy důlní těžby ©Endress+Hauser

Setkejte se s naším odborníkem

„Největší výzvou, s níž se setkávám, když navštěvuji své zákazníky, je, že nevyužívají plný potenciál dat, která mohou shromáždit ze svých senzorů. 97 % dat zůstává nevyužitých.“

Jenish Gheewala

manažer pro průmysl, Endress+Hauser Group Services AG

Výhody

Ať se již v rámci svých těžebních procesů setkáváte s jakýmikoli složitými úkoly – ať je to nízká výtěžnost procesu, vysoké provozní výdaje, nebo finančně náročná rutinní údržba – naši konzultanti díky své hluboké oborové expertíze přesně vědí, jak lze vaše procesy zlepšit. Ve spolupráci s našimi zákazníky dosáhli za posledních 60 let podstatných výsledků – mimo jiné na základě našeho přístrojového portfolia optimalizovaného pro dané průmyslové odvětví.

 • 50%

  snížení spotřeby chemikálií.

 • 90%

  možné snížení počtu hodin strávených údržbou.

 • 10 milionů

  přístrojů nainstalovaných po celém světě

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory