Cenově výhodná výroba oceli

Optimalizujte náklady na výrobu oceli využíváním inteligentní instrumentace a procesních řešení

Vzhledem k vysokému konkurenčnímu tlaku na trhu s ocelí je cenová výhodnost jednou z hlavních priorit vedoucích pracovníků výrobních provozů v tomto odvětví. A jelikož náklady na energie mohou představovat až 40 % celkových nákladů, spotřeba energie má obrovský potenciál z hlediska optimalizace nákladů. Uvažte, například, provozní média neboli „W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam = voda, vzduch, plyn, elektřina, voda). Náklady na provozní média v ocelářském průmyslu tvoří více než 3 % nákladů elektráren ve Spojených státech amerických a více než 6 % nákladů v Evropě.

Optimalizujte své procesy výroby oceli

Pro zlepšení výkonnosti vysoké pece, konvertoru nebo elektrické obloukové pece je třeba důsledně sledovat různé kritické parametry. Dostupnost spolehlivých a přesných měření zaručuje řízení procesu v užších mezích a v důsledku toho optimalizované využívání energie. Kritická je rovněž optimální spotřeba argonu, stlačeného vzduchu nebo páry. Jelikož mají přímý dopad na výsledek procesu, ovlivňují rovněž, kolik energie se spotřebuje.

 • Přesné měření k zlepšení řízení procesů

 • Úspěšný management provozních médií neboli „W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam = voda, vzduch, plyn, elektřina, voda)

 • Přístroje připravené na IIOT

Zjistěte, jak můžete optimalizovat své náklady

Proces výroby oceli ©Endress+Hauser
Konvertor pro výrobu oceli ©Endress+Hauser
Elektrická oblouková pec ©Endress+Hauser

Jakou podporu vám můžeme poskytnout

Měření průtoku v parovodním potrubí

Proč záleží na médiích „W.A.G.E.S.“

V obvyklém případě se 10 % elektřiny ve výrobních závodech spotřebuje na přípravu stlačeného vzduchu a 40 % spotřeby zemního plynu jde na výrobu páry. Měření spotřeby vody, vzduchu, plynu, elektřiny a páry je základem každého plánu energetického managementu. Energetický management se skládá z měření a sběru těchto dat a jejich analýzy pro výkazy. Na základě zjištění mohou být přijata příslušná opatření s cílem snížení spotřeby a nákladů na dodávky energií.

Návrh průmyslových sítí od A do Z.

Učiňte krok směrem k IIoT

Digitální sběrnicové sítě propojují provozní přístroje se systémy řízení a údržby. V kombinaci s inteligentními senzory podporujícími technologii Heartbeat to umožňuje ověřování přístrojů, pokročilou diagnostiku procesů a sledování stavu zařízení. To dává vedoucím pracovníkům ještě větší kontrolu nad jejich procesy a pomáhá jim přijímat vždy správná rozhodnutí k zajištění efektivity provozu a kvality výsledného produktu.

 • Kompletní řízení projektů včetně montáže, kabeláže a technické konstrukce systému

 • Inteligentní senzory s diagnostickými funkcemi

 • Webové nástroje pro snadný a automatický přístup k přístrojové dokumentaci (portál W@M)

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment procesní instrumentace a rovněž specificky oborová automatizační řešení a obsáhlou paletu služeb k zajištění podpory v rámci celého životního cyklu vašeho ocelářského provozu. Díky více než 60 letům zkušeností v průmyslu, i v nejnáročnějších prostředích, naši zaměstnanci jsou schopni dávat cenná doporučení ohledně způsobů kombinace inteligentních měřicích senzorů pro snížení spotřeby energie a úsporu peněžních prostředků.

 • 33 %

  nákladů na přípravu stlačeného vzduchu lze ušetřit při využití naší inteligentní instrumentace a našich řešení.

 • 1–2 roky

  činí přibližně návratnost investice do našeho řešení na monitoring páry díky snížení nákladů na energii.

 • 55 000

  inteligentních senzorů integrovaných v 65 projektech digitální optimalizace.