Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Ocelárna s vysokou pecí

Cenově výhodná výroba oceli

Optimalizujte náklady na výrobu oceli využíváním inteligentní instrumentace a procesních řešení

Vzhledem k vysokému konkurenčnímu tlaku na trhu s ocelí je cenová výhodnost jednou z hlavních priorit vedoucích pracovníků výrobních provozů v tomto odvětví. A jelikož náklady na energie mohou představovat až 40 % celkových nákladů, spotřeba energie má obrovský potenciál z hlediska optimalizace nákladů. Uvažte například provozní média neboli „W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam = voda, vzduch, plyn, elektřina, voda). Náklady na provozní média v ocelářském průmyslu tvoří více než 3 % nákladů elektráren ve Spojených státech amerických a více než 6 % nákladů v Evropě.

Jak můžeme pomoci

Pro zlepšení výkonnosti vysoké pece, konvertoru nebo elektrické obloukové pece je třeba důsledně sledovat různé kritické parametry. Dostupnost spolehlivých a přesných měření zaručuje řízení procesu v užších mezích a v důsledku toho optimalizované využívání energie. Kritická je rovněž optimální spotřeba argonu, stlačeného vzduchu nebo páry. Jelikož mají přímý dopad na výsledek procesu, ovlivňují rovněž, kolik energie se spotřebuje.

 • Správa „W.A.G.E.S.“

 • Měření hladiny ve vysoké peci

 • Řízení plynů v žíhací peci

 • Optimalizace elektrické obloukové pece

 • Měření hustoty kyseliny ve válcovně za studena

Aplikace

Správa „W.A.G.E.S.“

„W.A.G.E.S.“ (water, air, gas, electricity, steam = voda, vzduch, plyn, elektřina, voda) hraje při výrobě oceli důležitou úlohu. Pára, která se vyrábí z vody, se používá jako zdroj energie. Proto je přirozené, že média „W.A.G.E.S.“ skýtají obrovský potenciál pro optimalizaci na základě důsledného sledování jejich výroby a spotřeby.

Plynové trubky v ocelárně
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio různých měřicích technologií pro jednotlivé parametry, jako například průtok, tlak, hladinu a teplotu, a je tak schopna nabídnou řešení k navýšení efektivity v souvislosti s médii „W.A.G.E.S.“. Prokázali jsme, že lze dosáhnout návratnosti investic během dvou let.

 • Naše přepočítávací jednotka průtoku a energie vypočítává normovaný objem a hmotnostní průtok a tok energie u přírodních a technických plynů, tekutin a páry z průtoku, tlaku, teploty a hustoty.

 • Tlak hraje při výrobě páry zásadní úlohu. Náš senzor je navržen v souladu s IEC 61508 pro použití v SIL 2/3 bezpečnostních systémech.

 • Měření hladiny v kotli zaručuje nepřetržitou výrobu páry.

 • Náš modulární teplotní senzor podporuje veškeré běžné komunikační protokoly – včetně technologie Bluetooth®.

Měření hladiny ve vysoké peci

Profily koksu, železné rudy, vápna a aditiv jsou důležité. Pro účely vsádky je zásadní, aby byl při plnění monitorován proces axiálně symetrického rozmisťování sypkých materiálů prostřednictvím otočné násypky a aby bylo řízeno jejich konečné umístění.

Vysoká pec
Naše expertíza v předmětném oboru

Ke kontrole uložení se analyzuje profil povrchu až pěti přístroji na měření hladiny.

Řízení plynů v žíhací peci

Desky a pružiny se kalí a temperují v kontinuálních žíhacích pecích. Proces se musí monitorovat nejen za účelem zajištění kvality produktu, ale také kvůli optimalizaci spotřeby energie.

Žíhací pec
Naše expertíza v předmětném oboru

Prvním parametrem pro řízení provozu hořákových hlavic je přirozeně teplota. Další klíčovou složkou pro ideální spalování je správný přívod tlakového vzduchu a plynové směsi.
Z tohoto důvodu se musí sledovat také tlak.

 • Tento teplotní senzor je navržen pro místa měření s extrémně vysokými procesními teplotami.

 • Náš tlakový senzor zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti systému díky keramické membráně s integrovanou detekcí porušení odolné vakuu.

Optimalizace elektrické obloukové pece

Elektrická oblouková pec (EAF) je srdcem elektrického ocelářství, kde se elektrická energie používá k roztavení hlavních vstupních surovin, pevného odpadu a/nebo přímo redukovaného železa (DRI).

Elektrická oblouková pec
Naše expertíza v předmětném oboru

Pro spolehlivost optimalizace procesů hrají průtokoměry, tlakové a teplotní senzory důležitou roli. Plní své úlohy spolehlivě v drsném, horkém prostředí a pomáhají při detekci netěsností tlakového vzduchu a také při kontrole a analýze argonu a dusíku, zemního plynu, kyslíku a vody. Robustní a spolehlivé provozní přístroje pomáhají zlepšit účinnost přenosu energie do pece.

Měření hustoty kyseliny ve válcovně za studena

Koncentrovaná kyselina chlorovodíková se ve stolicích pro válcování za studena používá k očištění okují z válcování ocelových plátů. Jelikož se tato kyselina průběžně znovu využívá, dochází k její kontaminaci chloridem železitým a různými nánosy na plátech. Důsledkem toho může být nadměrná koncentrace nebo krystalizace kyseliny.

Válcovna za studena
Naše expertíza v předmětném oboru

Koncentrace kyseliny se určuje měřením její vodivosti a v případě potřeby lze vydat pokyn k doplnění oplachové vody. Instalace inline měřicího systému šetří čas a peníze. Navíc se tím eliminuje potřeba přepravovat agresivní a toxická média do laboratoře, a snižují se proto zdravotní rizika pro pracovníky obsluhy.

 • U tohoto senzoru vodivosti získáváte výhody vysoké chemické odolnosti a dlouhé životnosti díky robustním materiálům (PFA, PEEK).

Zjistěte, jak můžete optimalizovat své náklady

Proces výroby oceli ©Endress+Hauser
Konvertor pro výrobu oceli ©Endress+Hauser
Elektrická oblouková pec ©Endress+Hauser

Výhody

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment procesní instrumentace a rovněž specificky oborová automatizační řešení a obsáhlou paletu služeb k zajištění podpory v rámci celého životního cyklu vašeho ocelářského provozu. Díky více než 60 letům zkušeností v průmyslu, i v nejnáročnějších prostředích, naši zaměstnanci jsou schopni dávat cenná doporučení ohledně způsobů kombinace inteligentních měřicích senzorů pro snížení spotřeby energie a úsporu peněžních prostředků.

 • 33 %

  nákladů na přípravu stlačeného vzduchu lze ušetřit při využití naší inteligentní instrumentace a našich řešení.

 • 1–2 roky

  činí přibližně návratnost investice do našeho řešení na monitoring páry díky snížení nákladů na energii.

 • 55 000

  inteligentních senzorů integrovaných v 65 projektech digitální optimalizace.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory