Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Standardizace přístrojů v projektech

Snížení nákladů na uvedení do provozu a skladování prostřednictvím standardizace přístrojů

Ať se jedná o novou instalaci, nebo modernizační projekt, výběr a konstrukce správné instrumentace je značně složitý úkol pro zpracovatele potravin a rovněž pro výrobce technologických celků a strojů. Společnosti musí brát do úvahy nejnovější vývoj a předpisy s ohledem na hygienickou konstrukci, bezpečnost a kvalitu potravin. Úspěšná realizace takovýchto projektů i plnění projektových cílů a termínů si vyžaduje vysoký stupeň znalostí daného odvětví a aplikace.

Spolehlivý partner

Pokud se jedná o standardizaci přístrojů pro vaše projekty, důvěřujte společnosti Endress+Hauser. My důvěrně známe procesy, rizika i problematické aspekty k řešení. Naši průmysloví a aplikační experti chápou rostoucí požadavky potravinářského a nápojového průmyslu s ohledem na hygienické předpisy, bezpečnost potravin a kvalitu potravin. Spektrum našich služeb zahrnuje:

 • Vše z jediného zdroje – kompletní dodavatel veškerých relevantních parametrů procesní instrumentace v potravinářském a nápojovém průmyslu

 • Zkušenosti s rozsáhlými projekty včetně koordinace s generálními dodavateli, výrobci strojů a technologických celků a subdodavateli

 • Snížení komplexnosti a rizik souvisejících s projektem

 • Vysoký stupeň průmyslové a aplikační kompetence po celém světě

Aplikace

Koncepce

Zapojení všech účastníků ve správný čas je klíčovou podmínkou úspěšného vedení projektu od začátku až po jeho dokončení. Profesionální komunikace a realizace je zvlášť důležitá v počátečních fázích.

Diskuze o plánu projektu
Naše expertíza v předmětném oboru

Jasné pokyny mezi všemi partnery – od vlastníka projektu po systémového výrobce – zaručí hladký chod prací na projektu.

Plánování

Výběr a návrh správných měřicích přístrojů vyžaduje ve fázi plánování značné množství času a zdrojů.

Plánování a koordinace projektu
Naše expertíza v předmětném oboru

Nadbytečnou komplexitu lze významně snížit standardizací rozsahu přístrojového vybavení. To navíc nabízí ještě více potenciálu:

 • Rychlejší uvedení na trh díky kratšímu času přejímky po uvedení do provozu

 • Průběžné úspory provozních nákladů, například na základě jednodušších kalibrací

 • Eliminaci neplánovaných odstávek a OEE využitím naší nabídky digitalizace. Zjistěte více o tom, co naše digitální služby mohou udělat pro vás...

Realizace

Ve fázi realizace je klíčem k zvládnutí složitosti projektu zkušenost s řízením projektu a rozsáhlé know-how produktu.

Řízení životního cyklu
Naše expertíza v předmětném oboru

Můžete se spolehnout na naše zkušenosti s řízením projektů, rozsáhlé portfolio produktů a kompetence plánovacích nástrojů. Jakožto dodavatel kompletních služeb jsme schopni snížit komplexnost vašeho projektu, udržet náklady v rámci rozpočtu a dodržet harmonogram.

 • Snižte nutné vynaložené úsilí a udržujte projekt na správné cestě díky softwarovým nástrojům, jako je Applicator.

 • Zpřístupněte údaje a informace o svém měřicím zařízení pouhým dotykem prstu díkyW@M řízení životního cyklu.

Uvedení do provozu

Řádné uvedení procesní instrumentace do provozu má zásadní význam pro zvládání kritických faktorů, jako například času, využitelnosti zdrojů a přístupu k specifickým znalostem během spouštěcí fáze.

Ultrafiltrace mléka a syrovátky
Naše expertíza v předmětném oboru

Využití schopností zkušených servisních techniků společnosti Endress+Hauser a menšího rozsahu různých přístrojů zaručí bezchybnou instalaci, zkrátí čas nutný pro uvedení do provozu až o 50 procent a minimalizuje nároky na školení vašich vlastních techniků a personálu údržby.

Operace

Podporujeme vás také při každodenním provozu vašeho závodu. Jedná-li se o bezpečnost, kvalitu a spolehlivost, je stále důležitější pravidelná kalibrace.

Frakcionace mléka a syrovátky
Naše expertíza v předmětném oboru

Díky 100procentně návazné kalibraci – na pracovišti nebo v našich kalibračních laboratořích – dosahujeme nejvyššího stupně spolehlivosti, abychom tak zaručili přesnost a preciznost vašich měření.

Kompletní podpora

Pomůžeme vám během celého projektu, od koncepce přes úspěšné uvedení do provozu až po hladký provoz vašich systémů.

Kroky projektového managementu v projektech ©Endress+Hauser

Úspěšný projektový management v každé jednotlivé fázi

Výrobní zařízení na frakcionaci syrovátky a mléka ©MILEI

Projektové plánování začíná na příslušném pracovišti

Výhody

Naším cílem je pomáhat vám k úspěšné realizaci nových instalací nebo modernizačních projektů. Profesionální spoluprací během všech fází projektů se buduje důvěr – a ta je klíčem k úspěchu. Naši průmysloví a aplikační experti a rovněž naše zkušenosti v oblasti standardizace přístrojů v rozsáhlých projektech po celém světě vám zajistí podporu, jakou potřebujete.

 • 50 %

  zkrácení času nutného na uvedení do provozu díky zkušeným technikům a standardizaci přístrojů.

 • 30 %

  zkrácení doby realizace projektu na základě minimalizace komplexnosti a díky využívání speciálně navržených softwarových nástrojů.

 • 30-40 %

  nižší požadavky na vzdělávání a školení díky standardizaci přístrojů a intuitivním ovládacím rozhraním přístrojů.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory