Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Úprava odpadních vod v potravinářském průmyslu

Úprava odpadních vod v potravinářském průmyslu

Spolehlivá prevence, sledování a úprava odpadních vod

Potravinářský a nápojový průmysl používá vodu především jako surovinu pro čištění a výrobu a po jejím použití je následně likvidována jako odpadní voda. V závislosti na složení a úrovni znečištění se odpadní voda upravuje a znovu používá jako procesní voda, nebo se čistí a poté se vypouští do prostředí či kanalizačního systému. To je jediný způsob, jak lze zaručit dodržování přísných předpisů na ochranu životního prostředí.

Naše nabídka

Kdekoli se vyrábí potraviny, dochází k akumulaci odpadních vod. Nelze se vyhnout těmto vysokým požadavkům a problematickým místům. Pomůžeme vám dodržovat přísné předpisy na ochranu životního prostředí a optimalizovat vaše procesy a náklady související s odpadními vodami pomocí naší inteligentní měřicí technologie. Poskytneme vám podporu v následujících aspektech

 • Zmenšení objemu

 • Monitorování množství

 • Snížení úrovní kontaminace

 • Úprava neutralizací

 • Dodržování vládních předpisů na ochranu životního prostředí

Aplikace

Prevence vzniku odpadních vod

Objem odpadních vod lze během procesu snížit používáním měřicí technologie při vypouštění produktů z linek. Můžete přispět k ochraně životního prostředí a úsporám nákladů snížením množství proplachových vod, účinným oddělením fází mezi dvěma produkty nebo mezi produktem a čisticím roztokem.

Detekujte rozhraní fází pomocí senzoru OUSAF11
Naše expertíza v předmětném oboru

Rozhraní fází lze optimálně nastavit, pokud se spolehnete na správnou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser.

Monitoring odpadní vody

Jedním z nejdůležitějších prvních kroků je sledování spotřeby vody, protože pouze tehdy lze provést příslušná opatření.

Přesný monitoring průtoku odpadní vody pomocí Promag
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše magneticko-indukční průtokoměry přesně měří objem použité čerstvé vody a rovněž množství odpadních vod. Odpadní vody lze analyzovat buď přímo v daném místě, nebo v laboratoři.

 • Použijte cenově výhodný průtokoměr Proline Promag 10L s hmotnostně optimalizovaným senzorem.

Úprava odpadních vod neutralizací

Veškeré odpadní vody, které se nashromáždí během procesu čištění, se musí neutralizovat, než se vypustí do kanalizační sítě. Tím se zaručí dodržení přísných prahových hodnot stanovených v předpisech na ochranu životního prostředí.

Úprava odpadních vod neutralizací
Naše expertíza v předmětném oboru

Neutralizační nádrže, vyrovnávací nádrže a skladovací nádrže obsahující kyselé a alkalické roztoky jsou monitorovány inovativní měřicí technologií společnosti Endress+Hauser.

Monitoring vypouštěné vody

V souladu s vládními předpisy se parametry, jako například pH, teplota a množství odpadních vod, nejen průběžně monitorují, ale rovněž se zaznamenávají.

Liquistation, plně automatizované odběrače vzorků pro odpadní vody z průmyslových procesů
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše záznamníky dat okamžitě zjistí, pokud se překročí tolerance prahové hodnoty, a vygenerují alarm. Plně automatizovaný odběrač vzorků z řady Liquistation odebírá vzorky pravidelně, aby bylo možné analyzovat další parametry, jako například CHSK (chemická spotřeba kyslíku).

Služby údržby pro zaručení funkčnosti a přesnosti

Důrazně se doporučuje zajistit pravidelnou údržbu veškeré instrumentace. Existují různé volitelné možnosti uzavření odpovídající smlouvy o údržbě se společností Endress+Hauser, která může zahrnovat vše od měření pH a obsahu kyslíku přes analyzátory až po pravidelnou výměnu spotřebních materiálů.

Pravidelná údržba minimalizuje objem odstávek a náklady
Naše expertíza v předmětném oboru

Od prohlídek až po služby preventivní údržby – společnost Endress+Hauser vám pomůže stanovit vhodný režim provádění údržby v souladu se specifickými požadavky vašeho provozu. Vyplynou pro vás následující výhody:

 • Zaručená transparentnost z hlediska objemu a složení odpadních vod

 • Minimalizace odstávek a nákladů

 • Prodloužení životního cyklu vaší měřicí instrumentace a výrobních systémů

 • Zlepšete využitelnost procesů a udržte svůj provoz v bezpečném, konzistentním a hospodárném chodu tím, že se spolehnete na naše průmyslové služby údržby.

 • Optimalizujte výkonnost svých provozních aktiv na základě služeb optimalizace údržby od společnosti Endress+Hauser

Řešení modulárních panelů pro spolehlivý a bezpečný monitoring

Surovou vodu, procesní vody nebo odpadní vody lze efektivně monitorovat pomocí modulárních, prostorově úsporných analytických panelů. Tím se usnadní každodenní integrace do provozu a samotný provoz.

Spolehlivý a bezpečný monitoring vody pomocí řešení modulárních panelů
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše panelová řešení, která lze dodat s přípravou vzorků, nebo bez ní, jsou modulární, variabilní a konstruovaná speciálně podle vašich parametrů požadovaných analýz.

 • Spolehněte se na analytické panely pro monitorování vody poskytující všechny signály z měření pro řízení procesu a pro diagnostiku.

 • Zjednodušte úlohy analytických měření pomocí analytických monitorovacích panelů. Panely je možné snadno uzpůsobit požadavkům zákazníka. Jejich zavedením se zvyšuje bezpečnost provozu, kvalita a hospodárnost.

Zjistěte více o procesech a příslušných místech měření

V průmyslových aplikacích voda prochází dlouhou cestou od čerpání surové nebo čerstvé vody u zdroje k různým výrobním procesům a poté buď přímo, nebo nepřímo k místu vypouštění mimo závod. Zjistěte více o tom, jak lze měřicí technologii použít k optimální prevenci, monitoringu a úpravám nahromaděných odpadních vod.

Od čerstvé vody k odpadním průmyslovým vodám v potravinářském průmyslu ©Endress+Hauser

Od čerstvé vody k odpadním průmyslovým vodám – potenciál k zlepšení se skrývá téměř v každém procesu

Proces neutralizace v potravinářském průmyslu ©Endress+Hauser

Objevte proces neutralizace a jeho příslušné parametry

Výhody

Společnost Endress+Hauser se může pochlubit více než 60 lety zkušeností v segmentu potravinářského a nápojového průmyslu, zvláště v oblasti odpadních průmyslových vod. Zákazníci po celém světě důvěřují našim rozsáhlým znalostem a schopnostem v oboru měřicích technologií, automatizace a služeb. Rozumíme specifickým problematickým výzvám souvisejícím s kvalitou, náklady a vládními předpisy. Naše zkušené týmy průmyslových a aplikačních expertů vám mohou pomoci nalézt vždy tu správnou měřicí technologii.

 • o ~15 %

  nižší spotřeba vody na základě optimalizace separační fáze pomocí měřicí technologie

 • o 40 %

  delší životní cyklus našich digitálních analytických senzorů

 • > 2 miliony

  magneticko-indukčních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser v provozu po celém světě

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory