Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Jednotka reverzní osmózy v odsolovacím zařízení

Zvýšení kapacity membránové filtrace v úpravnách vod

Pro zaručení kvality a kapacity membránové technologie je nutný pečlivý monitoring

Odsolování mořské vody, recyklace a další moderní procesy v úpravnách vod jsou postaveny na technologii membránové filtrace. Tyto technologie jsou vysoce spolehlivé a komerčně stále častěji realizované. Ekonomicky řečeno: úkolem je najít správnou rovnováhu, aby se dosáhly delší pracovní cykly mezi čistícím krokem a přitom nedošlo k nevratnému zanesení nebo poškození membrán.

86,8

milionu metrů krychlových

sladké vody denně se vyrobí v odsolovacích zařízeních na celém světě. Podle Mezinárodní asociace pro desalinaci mořské vody (International Desalination Association, IDA) je více než 300 miliónů lidí odkázáno na tuto vodu.

More facts about desalination from the IDA

Naše nabídka

Bezpečný produkt a spolehlivost jsou dva hlavní cíle v provozech membránové filtrace na úpravnách vod. Mechanickou ochranu představuje hlavně měření tlaku a diferenčního tlaku. Průtok se používá jako základní parametr procesu. Tvorbu nánosů a zanášení lze minimalizovat přesným monitorováním chemických ukazatelů na vstupu.

  • Přesné měření tlaku

  • Monitorování kvality na vstupu

Celkový přehled membránové filtrace

  • Membránová filtrace ©Endress+Hauser

Optimalizace membránové filtrace

Měření tlaku má zásadní důležitost pro ochranu membrán

Měření tlaku ve vstupu je důležité pro potvrzení, že filtrace probíhá správně, a pro včasnou detekci tlakových špiček za účelem předcházení poškození filtrů. Tlaková zařízení v této aplikaci musí poskytovat dlouhodobé a spolehlivé měření s nízkými drifty. Z důvodu pravděpodobných tlakových špiček je požadována vysoká odolnost proti tlakovému přetížení. Snížená potřeba náhradních dílů v instalované základně je také výhodná z důvodu vysokého počtu měřicích bodů tlaku v tomto procesu.

Převodník tlaku v jednotce membránové filtrace

Monitoring kvality surové vody podle požadavků

Ke kontrole kvality na vstupu se využívá několika parametrů: měření pH, zákalu, chlóru, SAK, vodivosti a ORP. Typickými požadavky při monitoringu surové vody jsou dlouhodobá spolehlivost, nízké nároky na údržbu a snadná kalibrace a dokumentace senzorů. Naše analytické panely pro bypass instalace jsou individuálně navrženy s ohledem na rychlé zprovoznění a jednoduchou obsluhu. Digitální technologie senzorů Memosens umožňuje pohodlnou kalibraci a dokumentaci.

Kvalitu na vstupu je třeba důsledně monitorovat pro předcházení poškození filtrů.

Výhody

Společnost Endress+Hauser zjednodušuje i náročné aplikace s různými měřenými parametry díky svému širokému portfoliu a inovativním technologiím, jako například Memosens, které vám umožňují učinit první krok směrem k digitální budoucnosti. Tímto způsobem vám dokážeme nejen zaručit využitelnost a kvalitu membránové filtrace v úpravnách vody, ale pomáháme tím i snížit vaše náklady a nároky na údržbu a kalibraci.

o 40 %

delší provozní životnost senzorů Memosens

250 000

instalovaných senzorů Memosens po celém světě

10 milionů

instalovaných zařízení po celém světě