Zvýšení kapacity membránové filtrace v úpravnách vod

Pro zaručení kvality a kapacity membránové technologie je nutný pečlivý monitoring

Odsolování mořské vody, recyklace a další moderní procesy v úpravnách vod jsou postaveny na technologii membránové filtrace. Tyto technologie jsou vysoce spolehlivé a komerčně stále častěji realizované. Ekonomicky řečeno: úkolem je najít správnou rovnováhu, aby se dosáhly delší pracovní cykly mezi čistícím krokem a přitom nedošlo k nevratnému zanesení nebo poškození membrán.

Naše nabídka

Bezpečný produkt a spolehlivost jsou dva hlavní cíle v provozech membránové filtrace na úpravnách vod. Mechanickou ochranu představuje hlavně měření tlaku a diferenčního tlaku. Průtok se používá jako základní parametr procesu. Tvorbu nánosů a zanášení lze minimalizovat přesným monitorováním chemických ukazatelů na vstupu.

 • Přesné měření tlaku

 • Monitorování kvality na vstupu

Celkový přehled membránové filtrace

Membránová filtrace ©Endress+Hauser

Optimalizace membránové filtrace

Převodník tlaku v jednotce membránové filtrace

Měření tlaku má zásadní důležitost pro ochranu membrán

Měření tlaku ve vstupu je důležité pro potvrzení, že filtrace probíhá správně, a pro včasnou detekci tlakových špiček za účelem předcházení poškození filtrů. Tlaková zařízení v této aplikaci musí poskytovat dlouhodobé a spolehlivé měření s nízkými drifty. Z důvodu pravděpodobných tlakových špiček je požadována vysoká odolnost proti tlakovému přetížení. Snížená potřeba náhradních dílů v instalované základně je také výhodná z důvodu vysokého počtu měřicích bodů tlaku v tomto procesu.

Kvalitu na vstupu je třeba důsledně monitorovat pro předcházení poškození filtrů.

Monitoring kvality surové vody podle požadavků

Ke kontrole kvality na vstupu se využívá několika parametrů: měření pH, zákalu, chlóru, SAK, vodivosti a ORP. Typickými požadavky při monitoringu surové vody jsou dlouhodobá spolehlivost, nízké nároky na údržbu a snadná kalibrace a dokumentace senzorů. Naše analytické panely pro bypass instalace jsou individuálně navrženy s ohledem na rychlé zprovoznění a jednoduchou obsluhu. Digitální technologie senzorů Memosens umožňuje pohodlnou kalibraci a dokumentaci.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Společnost Endress+Hauser zjednodušuje i náročné aplikace s různými měřenými parametry díky svému širokému portfoliu a inovativním technologiím, jako například Memosens, které vám umožňují učinit první krok směrem k digitální budoucnosti. Tímto způsobem vám dokážeme nejen zaručit využitelnost a kvalitu membránové filtrace v úpravnách vody, ale pomáháme tím i snížit vaše náklady a nároky na údržbu a kalibraci.

 • o 40 %

  delší provozní životnost senzorů Memosens

 • 250 000

  instalovaných senzorů Memosens po celém světě

 • 10 milionů

  instalovaných zařízení po celém světě