Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nezávadnost pitné vody při správě rizik s optimální úpravou

Vyhovte příslušným normám a spravujte rizika v prostředí úpraven vod pomocí pokročilé automatizace a instrumentace

Nezávadnost pitné vody se udržuje složitěji v souvislosti s tím, jak se po celém světě stále intenzivněji projevuje nedostatek vody. Odběr vody ze studní, pramenů a řek musí být monitorován, aby nedocházelo k nevratnému poškození místních zdrojů vody. Mikroskopické znečišťující látky, hormony a další kontaminanty prohlubují složitost úpravy vody na nezávadnou pitnou vodu, k čemuž přispívají i historicky nejpřísnější bezpečnostní normy a požadavky na systémy řízení rizik. Naše přesná měřicí a inteligentní monitorovací řešení aktivně přispějí k spolehlivé přípravě nezávadné vody.

Jak můžeme pomoci

Naše portfolio nabízí kompletní měřicí, analytická a údržbářská řešení umožňující plnění cílů z hlediska automatizace a monitoringu a optimalizuje pokročilé řízení kvality při jímání, úpravě a distribuci vody včetně správy dokumentace, ověření přístrojů a strategií údržby s cílem optimálního risk managementu a nezávadnosti vody.

 • Kompletní kontejnerová řešení pro optimální monitoring vodních zdrojů

 • Rozsáhlé portfolio na podporu přesnosti ve většině měřicích úloh v úpravnách vod

 • Robustní řešení pro úlohy on-line analýzy a vzdálené řízení pro periferní provozy

 • Inteligentní technologie umožňující identifikaci kritických řídicích bodů a monitoring a v rozšířeném využití rovněž optimalizaci údržby, kalibrace a ověření

Aplikace

Optimální monitoring

Přesný monitoring ve vodárenství v sobě může skrývat neobvyklé složité výzvy, jako je například vystavení povětrnostním vlivům nebo špatná dostupnost místa měření, a současně zahrnuje měření specifických parametrů a různorodé technologie.

Optimální monitoring
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše měřicí kontejnerová řešení využívají naše odborné znalosti světové třídy a naše zkušenosti v oblasti projektování, konstrukce a projektového managementu kontejnerových technologických celků.

Přesné měření a analýza

Vysoký stupeň přesnosti měření je zásadně důležitý pro bezpečný monitoring vašich řídicích bodů procesu.

Přesné měření a analýza
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše inteligentní senzory na analýzu kapalin vycházejí z technologie Memosens a obsahují v hlavici vestavěný datový čip, který ukládá nezpracovaná data a který lze snadno vyměnit a rekalibrovat bez nutnosti přerušení procesu. Všechny naše nejmodernější převodníky, analyzátory a vzorkovače využívají naši standardizovanou platformu Liquiline.

 • Pohodlné, efektivní a bezpečné ovládání

 • Trendy dat ze senzoru umožňují prediktivní a jednoduchou údržbu

 • Úspory nákladů díky optimalizovaným skladovým zásobám náhradních dílů

Spolehlivé měření průtoku

Detekce netěsností, řízení čerpadla a obecné vyvážení průtoku nejsou v rozvodné vodovodní síti možné bez měření průtoku.

Spolehlivé měření průtoku
Naše expertíza v předmětném oboru

Náš kompletní sortiment magneticko-indukčních průtokoměrů je určen speciálně pro vodárenství a vodní hospodářství.

 • Optimalizovaná údržba s průtokoměrem Proline Promag W 400 odolným vůči korozi s certifikací podle EN ISO 1294

 • Vyšší spolehlivost měření s naší pokročilou koncepcí autodiagnostiky

 • Snížení instalačních nákladů díky naší jedinečné a flexibilní technologii Heartbeat využívající koncepci převlečné příruby

Podrobný popis procesu úpravy pitné vody

Úprava pitné vody ©Endress+Hauser
Odčerpání vody ©Endress+Hauser
Oxidace a výměna plynů ©Endress+Hauser
Srážecí reakce hořčíku a železa ©Endress+Hauser
Flokulace a sedimentace ©Endress+Hauser
Písková filtrace ©Endress+Hauser
Demineralizace s iontovou výměnou ©Endress+Hauser
Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Skladování pitné vody ©Endress+Hauser
Řízení výstupu a rozvodné sítě pitné vody ©Endress+Hauser

Setkejte se s naším specialistou

„Jsem velmi zvídavý v tom smyslu, že chci znát všechny procesy a porozumět jim, abych byl schopen optimalizovat úpravu vody. Trávím spoustu času se zákazníky, abychom se vzájemně informačně obohatili a abych jim pomohl zdokonalit jejich procesy.“

Niek Brink

oblastní obchodní manažer pro vodní hospodářství, Endress+Hauser

Výhody

Čistá pitná voda je jedním ze základních předpokladů života. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé úpraven pitné vody zvláštní odpovědnost. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují partnera, jemuž mohou vždy důvěřovat. Endress+Hauser je rodinná společnost s více než 60letou historií. Zaměřujeme se na vytváření trvalých vztahů s našimi zákazníky z celého světa.

 • O 40 %

  delší provozní životnost senzorů Memosens

 • 250 000

  instalovaných senzorů Memosens po celém světě

 • Více než 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory