Pitná voda musí být nezávadná

Legislativní požadavky na ochranu životního prostředí jsou propojeny s riziky v provozech úpraven pitných vod

Rostoucí populace, industrializace a změny klimatu doprovázejí problémy s nedostatkem vody. Odběr vody ze studní, pramenů a řek musí být řízen tak, aby nedocházelo k nevratnému poškození místních zdrojů vody. Mikropolutanty, hormony a další kontaminanty však stále více komplikují technologii úpravny vody k zajištění nezávadné pitné vody. Výsledkem jsou komplexnější procesy, jež je třeba pečlivě sledovat pro zaručení nezávadnosti vody.

Naše nabídka

Světová zdravotnická organizace zahájila implementaci systémů řízení rizik a navrhla plány pro bezpečnou dodávku pitné vody s nízkým rizikem kontaminace vody při odběru, úpravě a distribuci. Plány pro bezpečnou dodávku pitné vody uvádějí, že řízení dokumentace, ověřování přístrojů a údržba podporují vyspělý systém řízení jakosti. To však vyžaduje vysokou úroveň automatizace a přístrojové vybavení s přístupem on-line. Společnost Endress+Hauser vám může poskytnout následující podporu:

 • Kontejnerová řešení pro monitoring vodních zdrojů

 • Rozsáhlé portfolio přístrojů v procesech úpravy vody

 • Panelová řešení pro úlohy on-line analýzy a vzdálené řízení pro periferní provozy

 • Analýza instalované báze přístrojů k identifikaci kritických měřicích bodů a optimalizaci údržby, kalibrací a ověřování

Podrobný popis procesu úpravy pitné vody

Úprava pitné vody ©Endress+Hauser
Odčerpání vody ©Endress+Hauser
Oxidace a výměna plynů ©Endress+Hauser
Srážecí reakce hořčíku a železa ©Endress+Hauser
Flokulace a sedimentace ©Endress+Hauser
Písková filtrace ©Endress+Hauser
Demineralizace s iontovou výměnou ©Endress+Hauser
Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Skladování pitné vody ©Endress+Hauser
Řízení výstupu a rozvodné sítě pitné vody ©Endress+Hauser

Co můžete dělat k ochraně vodních zdrojů

Monitorování vodních zdrojů

Monitorování vodních zdrojů

Řešení analytických kontejnerů společnosti Endress+Hauser jsou založena na mnoha letech zkušeností v oblasti technických návrhů, konstrukcí a projektového managementu. Na vyžádání můžeme integrovat i přístroje a součásti od jiných výrobců pro vytvoření kompletního řešení na klíč. Nabízíme zkušenosti s technickými návrhy a konstrukcí specifických zakázkových panelů a kontejnerových řešení včetně nezávisle napájených měřicích bodů, vzdáleného přenosu dat a integrace jiných dodavatelů.

Snadná údržba a obsluha pomocí Memosens

Řešení pro kritické kontrolní body

Vysoký stupeň přesnosti měření má zásadní důležitost pro bezpečný monitoring vašich kritických kontrolních bodů. Z tohoto důvodu nabízíme digitální senzory s naší technologií Memosens. Tyto inteligentní senzory obsahují integrovaný datový čip v hlavici senzoru, který ukládá originální raw signál. Senzor s hlavicí lze snadno vyměnit bez přerušení procesu a překalibrovat v laboratoři. Tím se nejen zvyšuje spolehlivost, ale je umožněno také provádět preventivní a snadnou údržbu.

Liquiline platforma převodníků

Platforma převodníků pro všechny aplikace analýzy kapalin

Liquiline je ideální platforma pro všechny aplikace analýzy kapalin a tvoří základ pro vaše moderní převodníky, analyzátory a vzorkovače. Jednotná obsluha napříč všemi výrobky nabízí efektivní a snadné nasazení a chrání váš proces před provozními chybami. Standardizované komponenty Liquiline zjednodušují sklad náhradních dílů a tím poskytují značné úspory nákladů.

 • Jednotná obsluha pro pohodlný, efektivní a bezpečný provoz

 • Automatická detekce senzorů urychluje uvedení do provozu

Záruka bezpečného rozvodu vody na základě spolehlivého měření průtoku

Spolehlivé měření průtoku

Měření průtoku v rozvodné vodovodní síti je základním a důležitým kontrolním parametrem. Detekce netěsností, řízení čerpadla a obecné vyvážení průtoku nemůže být provedeno bez měření průtoku.

 • Kompletní sortiment magneticko-indukčních průtokoměrů speciálně pro vodárenství a vodní hospodářství

 • Protikorozní odolnost certifikovaná podle EN ISO 12944 pro bezúdržbové, spolehlivé měření

 • Vyšší spolehlivost měření díky pokročilé koncepci autodiagnostiky

 • Snížení nákladů na instalaci díky flexibilní instalaci využívající jedinečnou „koncepci lap-joint příruby“

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Čistá pitná voda je jedním ze základních předpokladů života. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé úpraven pitných vody specifickou odpovědnost. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují partnera, jemuž mohou vždy důvěřovat. Endress+Hauser je rodinná společnost s více než 60letou historií. Zaměřujeme se na vytváření trvalých vztahů s našimi zákazníky z celého světa.

 • o 40 %

  delší provozní životnost senzorů Memosens

 • 250 000

  instalovaných senzorů Memosens po celém světě

 • přes 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace