Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Služby pro obor úpravy a čištění vody

Dosáhněte shody s předpisy a efektivity pomocí našeho širokého portfolia služeb určených k řešení výzev ve vašem oboru

Provozování úpravny vody nebo čistírny odpadních vod v sobě skrývá množství výzev: právní předpisy, interní normy, zpřísňující se požadavky na úpravu a vyšší složitost procesů. Pro splnění vašich povinností je zapotřebí spolehlivé procesní řízení. Samotné procesní řízení však může být pouze tak dobré, jak kvalitní je vaše měřicí instrumentace, a aby tato instrumentace fungovala správně, musí být přístroje řádně zkonstruovány, nainstalovány a pravidelně servisovány.

Jak můžeme pomoci

Poskytneme vám podporu v dosažení vašich cílů. Tato podpora nekončí pouhou dodávkou naší instrumentace na pracoviště. Společnost Endress+Hauser disponuje nabídkou celého portfolia služeb specificky nastavených pro zajištění vašeho úspěchu. Úpravy a čištění vody zahrnují celé spektrum činností od uvedení přístrojů do provozu přes jejich ověření, údržbu až po obsluhu analyzátorů kapalin. Naši technici jsou připraveni poskytnout vám v celém rozsahu těchto úkonů efektivní podporu.

 • Uvedení do provozu

 • Ověření

 • Údržba

 • Podpora pro analyzátory kapalin

Aplikace

Uvedení do provozu

Během fáze uvádění do provozu musíte čelit mnoha výzvám. Hlavním cílem je obvykle dodržení daného časového rámce a rozpočtu.

Servisní technik uvádějící do provozu průtokoměr
Naše expertíza v předmětném oboru

Naši odborníci vám poskytnou podporu při počátečním nastavení polní instrumentace a automatizačních řešení. K tomu náleží podrobná dokumentace v podobě protokolů výchozích hodnot a záložních souborů. Díky svým aplikačním znalostem tito experti rovněž zaručí, aby všechny součásti byly nainstalovány řádně a bylo tak umožněno stabilní sledování nebo řízení procesu od samého počátku.

Ověření

V mnoha zemích mají provozovatelé zákonnou povinnost ověřovat své průtokoměry v pravidelných intervalech. Jedním z důvodů k tomu je, že musí měřit, kolik vody odčerpávají z přírodních vodních děl nebo kolik vody do nich zpětně vypouštějí. Dalším důvodem je schopnost doložení správnosti fakturace služeb jejich zákazníkům.

Ověření průtokoměru
Naše expertíza v předmětném oboru

Ověření může být provedeno ručně, nebo pokud průtokoměry mají technologii Heartbeat, založenou na interních datech, což znamená, že není potřeba téměř žádné přerušení procesu.

Údržba

Pravidelná údržba vašich senzorů je pro spolehlivé procesní řízení zcela nevyhnutelná. Jinak totiž riskujete vznik dlouhých odstávek a zhoršení kvality vaší úpravy. Rutinní údržba může být na druhou stranu časově velmi náročná.

Průtokoměry v přečerpávací stanici
Naše expertíza v předmětném oboru

Naši zkušení servisní technici poskytují spolehlivou podporu pro vaše přístroje včetně veškeré nezbytné dokumentace pro transparentní přehled o výsledcích údržby. Mohou dokonce významně zefektivnit vaši rutinní údržbu zavedením koncepce prediktivní údržby vycházející z počáteční analýzy instalovaných zařízení.

Podpora pro analyzátory kapalin

Analyzátory kapalin jsou jedněmi z nejdůležitějších měřicích přístrojů ve vodárnách nebo čistírnách odpadních vod, jelikož měří kvalitu vody. Aby plnily svou úlohu, potřebují pravidelnou údržbu zahrnující čištění, proplachování, výměnu opotřebitelných součástí a kalibraci.

Analyzátor kapalin
Naše expertíza v předmětném oboru

Náš kompletní balíček služeb pro analyzátory zaručí hladký provoz během celého životního cyklu. Zahrnuje uvedení do provozu a každoroční údržbu prováděnou certifikovanými, proškolenými techniky včetně poskytnutí spotřebních materiálů a opotřebitelných dílů, technické podpory se zárukou času odezvy* a volitelného pokrytí oprav přímo v provozu.

 • Zjistěte více o našich analyzátorech kapalin

 • Kontaktujte svou místní pobočku společnosti Endress+Hauser a získejte více informací o naší specifické nabídce služeb

Procesy v rámci úpravy vody a čištění odpadních vod

Úprava pitné vody ©Endress+Hauser

Úprava pitné vody zahrnuje mnoho různých procesů, které je zapotřebí pečlivě monitorovat, aby byla zaručena kvalita vody a plnění zákonných předpisů.

Čištění odpadních vod ©Endress+Hauser

Jednou z hlavních výzev v oblasti čištění odpadních vod je dosahovat zároveň bezpečnosti i cenové výhodnosti provozu. Naše nabídka služeb vám pomůže optimalizovat vaše provozní operace.

Výhody

Naši servisní technici pracují podle stejných norem a postupů, a poskytují tak služby soustavně vysoké kvality bez ohledu na to, kde se váš provoz nachází nebo jakou úroveň služeb potřebujete. Portfolio služeb, jež nabízíme, má aktuální certifikaci a vyhovuje normě DIN EN ISO 90001:2008. Rozsah a intenzitu našich služeb lze individuálně upravit, aby odpovídaly vašim konkrétním výzvám.

 • Více než 1 000

  servisních techniků po celém světě pracuje se stejnými nástroji a podle stejných norem

 • 5 000

  průtokoměrů ověřených každý rok

 • 50%

  úspora času při použití technologie Heartbeat

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory