Analyzátor koncentrace chromanů
Liquiline System CA80CR

Liquiline System CA80CR – kolorimetrický analyzátor pro monitorování koncentrace chromanů v odpadní průmyslové vodě ©Endress+Hauser
Liquiline System CA80CR – vnitřní pohled na analyzátor chromanů ©Endress+Hauser

Koncentrace chromanů v kapalině se stanovuje kolorimetricky. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Kolorimetrický analyzátor pro monitorování odpadních vod z průmyslových procesů a pro optimalizaci provozu

Liquiline System CA80CR je velmi přesný on-line analyzátor pro optimalizaci odstraňování chromanů z odpadní průmyslové vody. Analyzátor poskytuje podporu při zajištění ekologicky šetrných procesů elektrolytického pokovování a louhování. Stejně jako všechny analyzátory Liquiline System umožňuje CA80CR připojení typu plug & play až čtyř senzorů Memosens, čímž minimalizuje nároky na instalaci. Automatická kalibrace a čištění spolu s pokročilou diagnostikou a vzdáleným přístupem zaručí trvale bezpečný provoz.

 • Výhody

  • Standardizovaný princip kolorimetrického měření – metoda s difenyl karbazidem – zaručuje splnění předpisů pro vypouštěné odpadní vody.

  • Nízké provozní náklady díky automatické kalibraci a čištění a nízké spotřebě činidla.

  • Jednoduchá údržba: nejsou potřeba...

 • Oblast použití

  Liquiline System CA80CR vám poskytne podporu při zlepšení ekologické šetrnosti vašich procesů:

  • Monitoring a optimalizace procesu v průmyslových čistírnách odpadních vod.

  • Monitoring odpadních vod v koželužnách a galvanizovnách.

  • Monitoring membránové filtrace.

  • Monitorování mezních hodnot v...

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Kolorimetrický

 • Charakteristika

  Analyzátor chromanů (chrom VI) ve vodných roztocích

 • Velikost

  Cabinet

  793 x 530 x 417 mm

  31.22 x 20.87 x 16.42 in

  Stand housing

  1693 x 530 x 417 mm

  66.65 x 20.87 x 16.42 in

 • Provedení

  Open design, cabinet and stand housing

  High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel

 • Procesní teplota

  4 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

 • Okolní teplota

  5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

 • Procesní tlak

  při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar absolutní

 • Frekvence sondy

  min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)

 • Konzistence sondy

  Obsah nerozpuštěných látek

  Zákal < 50 NTU, vodný, homogenizovaný

 • Speciální položky

  Snadné rozšíření na měřicí stanici s až čtyřmi digitálními senzory Memosens

  Automatická kalibrace a čištění

  Uživatelsky nastavitelné intervaly měření, čištění a kalibrace

  Volitelný chladicí modul pro delší životnost reagentu

  Volitelně verze se 2 kanály

  Uživatelsky definovatelné rozsahy měření

  Modulární konstrukce pro snadné rozšíření rozsahu funkcí

  Digitální komunikace pro vzdálený přístup

 • Aplikace

  Limit value monitoring of Chromate in potable water and waste water.
  Common applications are industrial waste water Monitoring for tanneries and the galvanic industry.

 • Napájení

  100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%

  24 VDC ± 10%

  50 ± 1 or 60 ± 1,2 Hz

 • Výstup

  2x 0/4 ... 20 mA

  Modbus RS485/TCP (optional)

  Ethernet (optional)

  Alarmrelay

 • Vstup

  1 or 2 measuring channels

  1 ... 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional)

 • Rozsah měření

  0,03 ... 2,5 mg/l Cr(VI)
  0,2 ... 5,0 mg/l Cr(VI)

 • Spotřební materiály

  Reagents and standard solutions CY80CR as well as cleaner CY800 are necessary for the operation. Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800.

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification