Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analyzátor koncentrace chromanů
Liquiline System CA80CR

Kolorimetrický analyzátor pro monitorování odpadních vod z průmyslových procesů a pro optimalizaci provozu

 • Liquiline System CA80CR – kolorimetrický analyzátor pro monitorování koncentrace chromanů v odpadní průmyslové vodě ©Endress+Hauser
 • Liquiline System CA80CR – vnitřní pohled na analyzátor chromanů ©Endress+Hauser
 • Koncentrace chromanů v kapalině se stanovuje kolorimetricky. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Liquiline System CA80CR je velmi přesný on-line analyzátor pro optimalizaci odstraňování chromanů z odpadní průmyslové vody. Analyzátor poskytuje podporu při zajištění ekologicky šetrných procesů elektrolytického pokovování a louhování. Stejně jako všechny analyzátory Liquiline System umožňuje CA80CR připojení typu plug & play až čtyř senzorů Memosens, čímž minimalizuje nároky na instalaci. Automatická kalibrace a čištění spolu s pokročilou diagnostikou a vzdáleným přístupem zaručí trvale bezpečný provoz.

Výhody

 • Standardizovaný princip kolorimetrického měření – metoda s difenyl karbazidem – zaručuje splnění předpisů pro vypouštěné odpadní vody.

 • Nízké provozní náklady díky automatické kalibraci a čištění a nízké spotřebě činidla.

 • Jednoduchá údržba: nejsou potřeba žádné nástroje.

 • Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem pro vysoce bezpečný provoz.

 • Rychlé uvedení do provozu díky plug & play technologii Memosens a uživatelsky přívětivé obsluze.

 • Snadné rozšíření funkčnosti – dokonce na kompletní měřicí stanici – jednoduchým doplněním modulů a připojením senzorů Memosens. Snižuje nároky na instalaci.

Oblast použití

Liquiline System CA80CR vám poskytne podporu při zlepšení ekologické šetrnosti vašich procesů:

 • Monitoring a optimalizace procesu v průmyslových čistírnách odpadních vod.

 • Monitoring odpadních vod v koželužnách a galvanizovnách.

 • Monitoring membránové filtrace.

 • Monitorování mezních hodnot v aplikacích souvisejících s používáním pitné vody.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Stamolys CA71CR

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Novinky