iTEMP TMT80
Převodník teploty pro montáž do hlavice

Obrázek výrobku: převodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP TMT80 ©Endress+Hauser
Obrázek výrobku: převodník teploty pro montáž do hlavice iTEMP TMT80 s přiřazením svorek ©Endress+Hauser

Transformace signálů snímače na stabilní a standardní výstupní signál pro všechna průmyslová odvětví

Tento převodník je konfigurovatelný a podporuje vybrané typy odporových snímačů a termočlánky. Aby se dosáhlo co nejvyšší přesnosti měření, linearizační charakteristiky pro každý typ snímače jsou uloženy v převodníku.
Standardní výstupní signál použitý pro procesní měření je signál 4 až 20 mA. Tím se nabízí rychlé, snadné a úsporné měření teploty a spolehlivé naměřené hodnoty pro širokou škálu průmyslových aplikací v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 • Výhody

  • Dvouvodičová technologie, analogový výstup 4 až 20 mA

  • Poruchový signál při porušení nebo zkratu snímače,
   přednastavitelný podle NAMUR NE 43

  • Splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) podle NAMUR NE 21

  • Galvanické oddělení 500 V (vstup/výstup)

  • Nastavení rozsahu měření pro danou...

 • Oblast použití

  • Počítačem programovatelný (PCP) převodník teploty pro montáž do hlavice pro převod různých vstupních signálů na škálovatelný analogový výstupní signál 4 až 20 mA

  • Vhodný pro odporový teploměr (RTD) a termočlánek (TC)

  • Konfigurace zařízení pomocí počítače s...

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Hlavicový převodník

 • Vstup

  1 x RTD, TC

 • Výstup

  1 x analog 4...20 mA

 • Pomocné napájení

  8...35 V DC

 • Komunikace

  PCP (pc-programmable)

 • Montáž

  Terminal head form B

 • Přesnost

  (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K

  (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

 • Galvanické oddělení

  yes

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification