Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Odstraňování amonia a dusíku pomocí Liquiline Control

Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control 

Bezpečné dodržování shody s příslušnými předpisy co se týče limitních hodnot pro celkový dusík a amoniakální dusík optimalizací provzdušňování v biologickém čištění 

Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné odstraňování dusíku z odpadních vod, musí být procesy nitrifikace a denitrifikace vzájemně optimálně koordinovány. Proces nitrifikace závisí na přesné dodávce kyslíku v daném okamžiku. Pokud je do biologického čištění přiváděno příliš málo kyslíku, nelze dodržet přísné limitní hodnoty na výstupu. Konstantní provoz kompresorů na plný výkon bude mít za následek enormní spotřebu energie.

 • Až 30% úspora energie během procesu provzdušňování

  Dmychadla v čistírně odpadních vod vyžadují enormní množství elektřiny – tvoří až 70 % celkových energetických požadavků čistírny. Optimalizujte své odstraňování dusíku pomocí Liquiline Control a využijte značný potenciál úspor. Automatizační systém řídí odstraňování amoniakálního a dusičnanového dusíku na základě přítoku a vašich individuálních limitů pro amoniakální dusík a celkový dusík. Výsledkem je spolehlivá, energeticky úsporná denitrifikace odpadních vod.

Liquiline Řešení automatizace řízení pro procesy aerace ©Endress+Hauser

Automatizační řešení Liquiline Control zajišťuje, že dusík a amoniakální dusík jsou z odpadních vod vždy odstraňovány efektivně a v souladu s předpisy upravujícími limitní hodnoty.

Dynamické řízení provzdušňování pomocí Liquiline Control ©Endress+Hauser

Liquiline Control dynamicky upravuje otáčky kompresorů, např. v nočních fázích nízkého zatížení, kdy je potřeba vhánět jen malé množství vzduchu.

Digitální senzor amoniakálního a dusičnanového dusíku pro měření přímo v provzdušňovací nádrži ©Endress+Hauser

Efektivní měření přímo v nádrži s digitálním senzorem amoniakálního a dusičnanového dusíku ISEmax CAS40D.

Digitální kyslíkový senzor s technologií Memosens ©Endress+Hauser

Digitální kyslíkový senzor s technologií Memosens zajišťuje vynikající výkon a spolehlivost procesu pro všechny aerace (SBR, Anamox atd.).

Správa limitních hodnot a regulačních parametrů z velínu nebo na cestách ©Endress+Hauser

Liquiline Control umožňuje řídit limitní hodnoty a regulační parametry, ať už z velínu, nebo na cestách, bez ohledu na umístění.

Současné ovládání až tří nezávislých zón pro biologickou fázi ©Endress+Hauser

Profitujte ze současného ovládání až tří nezávislých zón biologických fází – i na dálku

Procesní mapa odstraňování dusíku v čistírnách odpadních vod ©Endress+Hauser

Procesní přehled stupně biologického čištění

Jak můžeme pomoci 

Automatizační řešení Liquiline Control dynamicky řídí přívod vzduchu do provzdušňovací nádrže v souladu s kolísajícím zatížením na přítoku. Reguluje optimální množství vzduchu na základě příslušných koncentrací kyslíku, amoniakálního a dusičnanového dusíku a také množství proudících odpadních vod. Tímto způsobem spolehlivě zajistíte shodu s příslušnými předpisy pro limitní hodnoty celkového dusíku a amoniakálního dusíku a zároveň ušetříte velké množství energie a nákladů na zprocesování aktivovaného kalu.

 • Díky prediktivním kontrolním strategiím zůstanete vždy na bezpečné straně i při dynamických přítocích a zatíženích a snadno dodržíte definované limity pro celkový dusík a amoniakální dusík na výstupu z vaší čistírny odpadních vod

 • Optimalizujte svůj přívod vzduchu do biologických procesů a tím i spotřebu energie s automatizovaným systémem

 • Ovládejte až tři nezávislé zóny v biologické fázi současně

 • Zůstaňte flexibilní pro budoucí úpravy a kdykoli přepněte z přerušovaného na nepřetržité provzdušňování

 • Trvale máte plnou kontrolu nad procesem, protože můžete kdykoli upravit všechny relevantní parametry (limitní hodnoty a regulační parametry) 

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

 • Co nabízíme

  Liquiline Control je automatizační řešení na bázi PLC, které zajišťuje spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému přívodu vzduchu do provzdušňovací nádrže. Je navržen...

 • Hardware a software

  • Založeno na programovatelném logickém řadiči (PLC) 

  • K dispozici pro instalaci do stávajících skříní nebo jako samostatná skříň na klíč  

  • Snadná integrace do stávajících distribuovaných řídicích systémů (DCS) prostřednictvím digitální komunikace fieldbus 

  • K dispozici také jako kompletní řešení s řídicím softwarem, nezbytným vybavením (např. iontově selektivní senzor...

 • Služby

  • Poradenství 

  • Projektový management 

  • Tovární přejímací test (FAT) 

  • Akceptační test na místě (SAT) 

  • Certifikace (CE)      

  • Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser 

  • Školení na místě 

  • Vzdálená údržba 

  • Optimalizace během provozu 

  • ...

Stahování

  Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

  Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

Je nám líto.

Z důvodu údržby je tato služba dočasně nedostupná. Zkuste to, prosím, znovu později. Děkujeme Vám za pochopení.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.