Standardizace přístrojů v projektech

Snížení nákladů na uvedení do provozu a skladování prostřednictvím standardizace přístrojů

Ať se jedná o novou instalaci, nebo modernizační projekt, výběr a konstrukce správné instrumentace je značně složitý úkol pro zpracovatele potravin a rovněž pro výrobce technologických celků a strojů. Společnosti musí brát do úvahy nejnovější vývoj a předpisy s ohledem na hygienickou konstrukci, bezpečnost a kvalitu potravin. Úspěšná realizace takovýchto projektů i plnění projektových cílů a termínů si vyžaduje vysoký stupeň znalostí daného odvětví a aplikace.

Spolehlivý partner

Pokud se jedná o standardizaci přístrojů pro vaše projekty, důvěřujte společnosti Endress+Hauser. My důvěrně známe procesy, rizika i problematické aspekty k řešení. Naši průmysloví a aplikační experti chápou rostoucí požadavky na potravinářský a nápojový průmysl s ohledem na hygienické předpisy, bezpečnost potravin a kvalitu potravin. Spektrum našich služeb zahrnuje:

 • Vše z jediného zdroje – kompletní dodavatel veškerých relevantních parametrů procesní instrumentace v potravinářském a nápojovém průmyslu

 • Zkušenosti s rozsáhlými projekty včetně koordinace s generálními dodavateli, výrobci strojů a technologických celků a subdodavateli

 • Snížení komplexnosti a rizik souvisejících s projektem

 • Vysoký stupeň průmyslové a aplikační kompetence po celém světě

Kompletní podpora

Pomůžeme vám během celého projektu, od koncepce přes úspěšné uvedení do provozu až po hladký provoz vašich systémů.

Kroky projektového managementu v projektech ©Endress+Hauser

Úspěšný projektový management v každé jednotlivé fázi

Výrobní zařízení na frakcionaci syrovátky a mléka ©MILEI

Projektové plánování začíná na příslušném pracovišti

Naše pomoc během každé fáze projektu

Diskuse o projektovém plánu

Koncepce

Zapojení všech účastníků ve správný okamžik je klíčovou podmínkou pro úspěšné dokončení projektu. Profesionální komunikace a realizace je zvlášť důležitá v počátečních fázích. Jasné pokyny mezi všemi partnery – od vlastníka projektu po systémového výrobce – zaručí hladký chod prací na projektu.

Plánování a koordinace projektu

Plánování

Volba a konstrukce správných měřicích přístrojů vyžaduje značný objem času a zdrojů ve fázi plánování. Standardizace rozsahu použitých přístrojů tuto komplexnost významně snižuje, a navíc přináší další potenciál:

 • Rychlejší uvedení na trh díky kratšímu času přejímky po uvedení do provozu

 • Průběžné úspory provozních nákladů, například na základě jednodušších kalibrací

 • Nižší náklady na skladové zásoby náhradních dílů

 • Nižší nároky na školení

 • Vyšší využitelnost technologie a celková efektivita zařízení díky využití pokročilých diagnostických a integračních nástrojů

Life-Cycle-Management

Realizace

V realizační fázi se spoléháme na zkušenosti našeho projektového managementu, plánovací nástroje a naše obsáhlé produktové portfolio. Jakožto dodavatel kompletních služeb jsme schopni snížit komplexnost vašeho projektu, udržet náklady v rámci rozpočtu a dodržet harmonogram. Softwarové nástroje jako například Applicator, Life-Cycle-Management nebo W@M snižují nároky na práci a udržují projekt ve správných kolejích.

Ultrafiltrace mléka a syrovátky

Uvedení do provozu

Využití schopností zkušených servisních techniků společnosti Endress+Hauser a menšího rozsahu různých přístrojů zaručí bezchybnou instalaci, zkrátí čas nutný pro uvedení do provozu až o 50 procent a minimalizuje nároky na školení vašich vlastních techniků a personálu údržby.

Frakcionace mléka a syrovátky

Operace

Poskytujeme vám podporu také během každodenního provozu vašeho technologického celku. Jedná-li se o bezpečnost, kvalitu a spolehlivost, je stále důležitější pravidelná kalibrace. Díky 100procentně návazné kalibraci – přímo na pracovišti nebo v našich kalibračních laboratořích – dosahujeme nejvyššího stupně spolehlivosti, abychom tak zaručili přesnost a preciznost vašich měření.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naším cílem je pomáhat vám k úspěšné realizaci nových instalací nebo modernizačních projektů. Profesionální spoluprací během všech fází projektů se buduje důvěr – a ta je klíčem k úspěchu. Naši průmysloví a aplikační experti a rovněž naše zkušenosti v oblasti standardizace přístrojů v rozsáhlých projektech po celém světě vám zajistí podporu, jakou potřebujete.

 • 50%

  zkrácení času nutného na uvedení do provozu díky zkušeným technikům a standardizaci přístrojů.

 • 30%

  zkrácení doby realizace projektu na základě minimalizace komplexnosti a díky využívání speciálně navržených softwarových nástrojů.

 • O 30–40 %

  nižší požadavky na vzdělávání a školení díky standardizaci přístrojů a intuitivním ovládacím rozhraním přístrojů.