Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Sledování odpadních vod z hlediska nákazy COVID-19 v čistírně odpadních vod

Monitoring odpadních vod z hlediska nákazy COVID-19

Dohled nad patogeny a přísnější dezinfekce jsou již delší dobu součástí agendy provozovatelů velkých technologických celků

Dbát na ostražitost znamená detekovat možná nebezpečí dříve, než k nim dojde. Proto Evropská komise důrazně vyzývá členské státy, aby zavedli vzorkování a testování odpadních vod ve velkých městech od 1. října 2021, aby tak monitorovaly přítomnost patogenů, jako například SARS-CoV-2 (koronavirus). Napomozte k proaktivní prevenci vzplanutí virových ohnisek prostřednictvím včasné detekce patogenní kontaminace prostřednictvím technologie PCR v reálném čase a rovněž monitoringem dezinfekce v reálném čase pomocí našeho portfolia senzorů a kompletních řešení.

Naše nabídka

Naše portfolio nabízí kompletní měřicí řešení zahrnující vzorkování, testování v laboratořích a monitoring dezinfekce, která zajišťují pokročilé řízení kvality při dohledu nad stavem odpadních vod, nad jímáním vody, její úpravou a distribucí, a to včetně správy dokumentace, ověření přístrojů a strategií údržby s cílem optimálního risk managementu a nezávadnosti vody.

 • Automatizovaný a řízený odběr vzorků odpadních vod pomocí Liquistation CSF48 s možnostmi bezdrátového přenosu

 • Efektivní obohacování vzorků, automatické jímání a vysoce citlivá analýza metodou PCR v reálném čase – zlatý standard diagnostiky přítomnosti virů

 • Od vzorkování odpadních vod ke konečným výsledkům za pouhé tři hodiny

 • Kompletní řada přístrojů pro monitorování dezinfektantů ve vodě: senzory volného chlóru, celkového chlóru, oxidu chloričitého a senzory volného brómu s jedním společným převodníkem a příslušenstvím

Aplikace

Monitoring městských odpadních vod z hlediska přítomnosti patogenů

Vzorky na přítoku čistíren odpadních vod se často odebírají manuálně a následně se analyzují z hlediska biologických parametrů, které mohou ovlivňovat veřejné zdraví. Tyto vzorky se odebírají z různých míst a analyzují se v průběhu času, aby se provozovatelům čistíren a výzkumným institutům umožnilo mapovat objektivněji převládající patogenní kontaminanty, jako například viry. Výsledná data slouží jako prvek detekce rychlé výstrahy před šířením patogenů. Tím se však prodlužuje potřebný čas a zvyšují nároky na provozní zdroje.

Pozorování na přítoku odpadních vod
Naše expertíza v předmětném oboru

Odběr vzorků odpadních vod lze nyní automatizovat pomocí našich sofistikovaných vzorkovačů, které lze umístit do různých míst ve venkovním prostředí. Schopnosti bezdrátového přenosu dat zaručují efektivní odběr vzorků do lahví. Díky rychlému zchlazení je zachována biologická integrita, která následně zaručuje spolehlivost hodnot zjištěných v laboratoři, kde se provádí testování technologií PCR v reálném čase. Pro zaručení bezpečnosti vypouštěné vody je zapotřebí monitoring dezinfekce v reálném čase na odtoku čistíren odpadních vod.

 • Získejte výhody plně automatického odběru vzorků ve vodohospodářství a odpadních vodách a v průmyslových aplikacích. Automatický vzorkovač Liquistation CSF48 vyhovuje celosvětovým předpisům ve vodohospodářství a je vybaven systémem chlazení zabezpečeným pro případ selhání.

 • Systematická dezinfekce je nezbytným krokem procesu úpravy vody a na mnohých místech zákonným požadavkem ochrany osob a funkce systémů. Objevte náš široký sortiment senzorů a převodníků pro dezinfekci .

 • Zvládejte spolehlivě a rychle velké objemy vzorků v souladu s důležitými normami a předpisy. Objevte naše řešení pro analýzu ekologických dopadů .

 • Přečtěte si náš blog a získejte více informací o pracovním postupu detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách , který lze využít jako účinný nástroj pro řízení opatření proti šíření nákazy COVID-19.

Jak vám můžeme pomoci

Výměna expertních znalostí v úpravně odpadních vod © Comin Khmere Co., Ltd
Vzorkování v čistírně odpadních vod pomocí vzorkovače Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser

Výhody

Díky více než 60 letům zkušeností, které jsme získali na základě spolupráce s našimi zákazníky ve vodohospodářství a v čištění odpadních vod, jsme vyvinuli široké portofolio měřicích technologií, automatizačních řešení a služeb, které se hodí k řešení problematických úkolů našich zákazníků. Rozumíme specifickým výzvám ve spojitosti se zajišťováním nezávadnosti vody s ohledem na plnění ekologických zákonů, ochranu veřejného zdraví a optimalizaci nákladů.

 • 3 hodiny

  stačí od vzorkování po získání konečných výsledků.

 • 6 parametrů

  sledováno současně pomocí jediné víceparametrové průtočné armatury. Senzory nainstalované v armatuře Flowfit CYA27 vyžadují pro přesné měření průtok vzorku pouhých 5 l/h.

 • 100 %

  přizpůsobitelné na jakoukoli monitorovací úlohu od vzorkování řízení časově nebo průtokem až po vzorkování na základě specifických událostí s využitím automatického vzorkovače vody Liquistation CSF48.

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy