Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

LNGmass
Coriolisův průtokoměr

Průtokoměr pro aplikace tankování se snadnou integrací do systému

 • Coriolisův průtokoměr – LNGmass ©Endress+Hauser
 • Princip Coriolisova měření průtoku

LNGmass je Coriolisův průtokoměr, který byl vyvinutý speciálně pro čerpací stojany. Je robustní, vyznačuje se vysokou přesností měření i při extrémně nízkých teplotách až −196 °C. Díky svému provedení, které je nejkompaktnější na světě, může být toto zařízení zcela bez problémů nainstalováno kdekoliv, dokonce i ve velmi stísněných prostorách. LNGmass neobsahuje žádné pohyblivé části, a tudíž je zcela bezúdržbový.

Výhody

 • Vysoká provozní bezpečnost – zařízení pracuje spolehlivě i za extrémních podmínek okolního prostředí

 • Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota)

 • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

 • Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na velmi malém prostoru

 • Rychlé uvedení do provozu – zařízení je přednastaveno

 • Automatická obnova dat po provedeném servisu

Oblast použití

 • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

 • Přesné měření kryogenních plynů v aplikacích tankování

Vlastnosti zařízení

 • Průtoky až do 18 000 kg/h

 • Teplota média až −196 °C

 • Jmenovitý průměr: DN 8 až 25

 • Robustní kompaktní těleso převodníku

 • Modbus RS485

 • Zařízení je koncipováno tak, aby splňovalo všechny požadavky aplikace

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Novinky