Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct
NGP v Albertě, Kanada

Snadné zpracování plynu

Kvalitní analytická měření pro provozy na úpravu zemního plynu

Jako třetí největší zdroj energie v celosvětovém měřítku hraje zemní plyn již nyní zásadní úlohu v průmyslovém světě. Zatímco poptávka po energii bude v budoucnosti i nadále uspokojována převážně fosilními palivy, význam zemního plynu v rámci energetického mixu bude podle předpokladů narůstat. Provozy na úpravu zemního plynu vykonávají v rámci jeho úpravy několik kroků zaměřených na odstraňování kyselých plynů a dalších nečistot. Jak monitorujete obsah H2O, H2S, CO2 a O2 v zemním plynu?

2/3

of worldwide natural gas output is produced in 9 countries

These countries include the United States (US), Russia, Iran, Canada, Qatar, Norway, China, Saudi Arabia and Algeria. The same data suggest that about 40 % of the global natural gas production is happening in US and Russia.

NGP Molecular Sieve Dehydration image

Laserové analyzátory zemního plynu

Analyzátory využívající absorpční spektroskopii laditelnou laserovou diodou (TDLAS) od SpectraSensors, jedné z našich příbuzných společností, provádějí on-line měření nečistot v reálném čase ve vedeních zemního plynu, a to od úrovní pod jednotkami ppm do úrovně procentuálních podílů. Jedinečná konstrukce těchto analyzátorů poskytuje významné výhody oproti jiným technologiím pro monitoring obsahu H2O, H2S a CO2 v zemním plynu a v kapalných fázích zemního plynu (NGL).

 • SpectraSensors : mimořádně rychlá odezva z analyzátorů

 • Laserová spektroskopie selektivně měří analytické vzorky v zemním plynu

 • Kalibrace v provozu / následná kalibrace není vyžadována

 • Konstrukce pro provoz v nepříznivých prostředích (námořní provozy, horké/studené klima)

 • Nízké náklady na vlastnictví – nejsou potřeba žádné spotřební materiály

Projděte si obsažené odkazy a všechna kritická místa měření

 • Přehled hodnotového řetězce zemního plynu ©Endress+Hauser
 • Procesní mapa nebo nákresy o úpravě aminy v odvětví zpracování plynu ©Endress+Hauser

Aplikace pro zpracování plynu

Zpracování zemního plynu

Surový zemní plyn je komplexní směs metanu (CH4), uhlovodíkových kondenzátů (kapalné fáze zemního plynu – NGL), vody a nečistot; sirovodíku (H2S) a oxidu uhličitého (CO2). Složení zemního plynu se liší v závislosti na geologickém podloží, ze kterého je čerpán. Spolehlivá řešení, která pomáhají účinně řídit proces separace metanu od jiných uhlovodíků, vody a nečistot, jsou zcela nezbytná.

Schéma zpracování zemního plynu

Úprava aminy a „slazení“ plynu

Surový zemní plyn z různých podloží obsahuje různá množství kyselých plynů (H2S a CO2). Procesy tzv. „slazení“ plynu odstraňují kyselé plyny z kyselého plynu, přičemž úpravy aminy se používají k vyčištění plynu od H2S a CO2. V provozním prostředí se kyselý plyn uvádí do kontaktu s vodným roztokem aminů, který odstraňuje H2S a CO2 prostřednictvím chemické reakce a absorpce. Poskytujeme řešení, která měří koncentraci kyselého plynu na přívodu a výstupu jednotky úpravy aminy za účelem optimalizace výkonnosti tohoto modulu.

Schéma úpravy aminy

Dehydratace molekulárním sítem

Zemní plyn po „oslazení“ vystupující z jednotky úpravy aminy je sycen vodní párou. Určité množství vody lze odstranit propouštěním vlhkého plynu přes odlučovač s následným stlačováním a ochlazováním. Dehydratace molekulárním sítem se poté používá k získání velmi nízkých koncentrací H2O (< 0,1 ppm), které jsou nezbytné pro kryogenické procesy v jednotkách na získání NGL a pro výrobu LNG. Naše analyzátory vám při tomto úkolu mohou poskytnout příslušnou podporu, neboť detekují průrazy ve vrstvách molekulárního síta.

 • Technika patentované diferenční spektroskopie měří obsah H2O na úrovních pod jednotkami ppm

 • Laserové měření je vysoce selektivní a přesné pro měření H2O v zemním plynu

 • Integrovaná permeační trubice podporuje automatizované validační kontroly analyzátoru

 • Pročtěte si naši poznámku k aplikaci ohledně měření H2O na odtoku nádob sušiček s molekulárním sítem

Schéma dehydratace molekulárním sítem

Výhody

Prostřednictvím sítě důsledně proškoleného obchodního a servisního personálu pro obor analýzy plynů vám můžeme poskytnout podporu při zvyšování využitelnosti vašich procesů, efektivity a bezpečnosti. Naše produkty se používají při výrobě, dopravě, skladování, distribuci a zpracování zemního plynu, v rafinérské a petrochemické výrobě a speciální a velkokapacitní výrobě plynů.

+20 %

odpovídá prodloužení času cyklu, kterého můžete dosáhnout mezi regeneracemi vrstev molekulárního síta při využití TDLAS.

400 tisíc dolarů

představuje částku, kterou ušetříte tím, že předejdete dvoudenní odstávce z důvodu přeinstalace molekulárního síta.

Tato stránka používá soubory cookies. Budete-li pokračovat v prohlížení těchto stránek, vyjadřujete tím souhlas s naším používáním souborů cookies. Zjistit více zde Zavřít