Snadné zpracování plynu

Kvalitní analytická měření pro provozy na úpravu zemního plynu

Jako třetí největší zdroj energie v celosvětovém měřítku hraje zemní plyn již nyní zásadní úlohu v průmyslovém světě. Zatímco poptávka po energii bude v budoucnosti i nadále uspokojována převážně fosilními palivy, význam zemního plynu v rámci energetického mixu bude podle předpokladů narůstat. Provozy na úpravu zemního plynu vykonávají v rámci jeho úpravy několik kroků zaměřených na odstraňování kyselých plynů a dalších nečistot. Jak monitorujete obsah H2O, H2S, CO2 a O2 v zemním plynu?

Laserové analyzátory zemního plynu

Analyzátory využívající absorpční spektroskopii laditelnou laserovou diodou (TDLAS) od SpectraSensors, jedné z našich příbuzných společností, provádějí on-line měření nečistot v reálném čase ve vedeních zemního plynu, a to od úrovní pod jednotkami ppm do úrovně procentuálních podílů. Jedinečná konstrukce těchto analyzátorů poskytuje významné výhody oproti jiným technologiím pro monitoring obsahu H2O, H2S a CO2 v zemním plynu a v kapalných fázích zemního plynu (NGL).

 • SpectraSensors: mimořádně rychlá odezva z analyzátorů

 • Laserová spektroskopie selektivně měří analytické vzorky v zemním plynu

 • Kalibrace v provozu / následná kalibrace není vyžadována

 • Konstrukce pro provoz v nepříznivých prostředích (námořní provozy, horké/studené klima)

 • Nízké náklady na vlastnictví – nejsou potřeba žádné spotřební materiály

Projděte si obsažené odkazy a všechna kritická místa měření

Přehled hodnotového řetězce zemního plynu ©Endress+Hauser
Procesní mapa nebo nákresy o úpravě aminy v odvětví zpracování plynu ©Endress+Hauser

Aplikace pro zpracování plynu

Schéma zpracování zemního plynu

Zpracování zemního plynu

Surový zemní plyn je komplexní směs metanu (CH4), uhlovodíkových kondenzátů (kapalné fáze zemního plynu – NGL), vody a nečistot; sirovodíku (H2S) a oxidu uhličitého (CO2). Složení zemního plynu se liší v závislosti na geologickém podloží, ze kterého je čerpán. Spolehlivá řešení, která pomáhají účinně řídit proces separace metanu od jiných uhlovodíků, vody a nečistot, jsou zcela nezbytná.

Schéma úpravy aminy

Úprava aminy a „slazení“ plynu

Surový zemní plyn z různých podloží obsahuje různá množství kyselých plynů (H2S a CO2). Procesy tzv. „slazení“ plynu odstraňují kyselé plyny z kyselého plynu, přičemž úpravy aminy se používají k vyčištění plynu od H2S a CO2. V provozním prostředí se kyselý plyn uvádí do kontaktu s vodným roztokem aminů, který odstraňuje H2S a CO2 prostřednictvím chemické reakce a absorpce. Poskytujeme řešení, která měří koncentraci kyselého plynu na přívodu a výstupu jednotky úpravy aminy za účelem optimalizace výkonnosti tohoto modulu.

Schéma dehydratace molekulárním sítem

Dehydratace molekulárním sítem

Zemní plyn po „oslazení“ vystupující z jednotky úpravy aminy je sycen vodní párou. Určité množství vody lze odstranit propouštěním vlhkého plynu přes odlučovač s následným stlačováním a ochlazováním. Dehydratace molekulárním sítem se poté používá k získání velmi nízkých koncentrací H2O (< 0,1 ppm), které jsou nezbytné pro kryogenické procesy v jednotkách na získání NGL a pro výrobu LNG. Naše analyzátory vám při tomto úkolu mohou poskytnout příslušnou podporu, neboť detekují průrazy ve vrstvách molekulárního síta.

 • Technika patentované diferenční spektroskopie měří obsah H2O na úrovních pod jednotkami ppm

 • Laserové měření je vysoce selektivní a přesné pro měření H2O v zemním plynu

 • Integrovaná permeační trubice podporuje automatizované validační kontroly analyzátoru

 • Pročtěte si naši poznámku k aplikaci ohledně měření H2O na odtoku nádob sušiček s molekulárním sítem

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Prostřednictvím sítě důsledně proškoleného obchodního a servisního personálu pro obor analýzy plynů vám můžeme poskytnout podporu při zvyšování využitelnosti vašich procesů, efektivity a bezpečnosti. Naše produkty se používají při výrobě, dopravě, skladování, distribuci a zpracování zemního plynu, v rafinérské a petrochemické výrobě a speciální a velkokapacitní výrobě plynů.

 • +20 %

  odpovídá prodloužení času cyklu, kterého můžete dosáhnout mezi regeneracemi vrstev molekulárního síta při využití TDLAS.

 • 400 tisíc dolarů

  představuje částku, kterou ušetříte tím, že předejdete dvoudenní odstávce z důvodu přeinstalace molekulárního síta.