Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizovaný provoz kotlů a prodloužení životnosti

Přesné měření a monitoring optimalizují účinnost a ochranu kotlů pro efektivní provoz

Optimalizace provozu kotlů je klíčovým bodem, na který se soustřeďují manažeři technologických zařízení snažící se dosáhnout vyšší efektivity výroby. Pára zůstává stále nepostradatelným zdrojem energie pro ohřev průmyslových procesů, avšak náklady na energie spirálově rostou. Konkurenční tlaky ještě dále zvyšují náklady na odstávky a údržbu, a proto je zásadně důležitá ochrana vybavení kotlů a řídicích systémů. Pomocí přesného a spolehlivého měření a monitoringu lze optimalizovat spotřebu paliva a prodloužit životnost kotlů, čímž se otevírá prostor pro významné úspory nákladů.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser kombinuje široké portfolio instrumentace, služeb a řešení s důkladnou znalostí správy energií a podpůrných služeb, a manažerům technologických zařízení proto umožňuje optimalizovat účinnost kotlů při současném zajištění ochrany základní integrity vybavení. Ať se jedná o zajišťování základní kvality a dodávky napájecí vody, vyhodnocování spalin, nebo určení přesnosti měřených výsledků, vždy umožníme zvýšit efektivitu a optimalizovat náklady na údržbu.

 • Spolehněte se na nejlepší měřicí techniku ve své třídě, kvalitu a spolehlivost

 • Zvyšte efektivitu kotelny a celého provozu při současném zachování bezpečnosti

 • Optimalizujte údržbu na základě přímého přístupu k interním zkušenostem

 • Dodržujte normy týkající se ochrany životního prostředí a správy energií

Aplikace

Příprava napájecí vody

Trvalá dodávka vysoce kvalitní napájecí vody není zásadně důležitá pouze pro optimální účinnost kotlů, ale navíc chrání funkční bezpečnost a životnost kotlů, předchází poruchám vybavení, nákladným zhasnutím plamene a korozi a zaručuje trvalou dostupnost páry.

Příprava napájecí vody
Naše expertíza v předmětném oboru

Měřicí a monitorovací řešení od společnosti Endress+Hauser poskytují nezbytně důležité informace a přehledy pro maximalizaci kvality napájecí vody a minimalizaci provozních nákladů u kotlů. Náš systém na analýzu páry/vody vám pomůže průběžně kontrolovat kvalitu vaší napájecí vody.

 • Měřte průtok napájecí vody pomocí průtokoměru Proline Prowirl F 200 pro měření více parametrů současně, který poskytne údaje o hmotnosti a energetickém výstupu

 • Monitorujte teplotu napájecí vody za ekonomizérem pomocí přístroje iTHERM TM131

 • Prodlužte životnost kotlů a zvyšte efektivitu výroby páry

Spalování paliva a odvod spalin

Účinné spalování paliva a emise v souladu s danými předpisy jsou při provozu kotlů klíčové cíle. Pokud kotel spaluje palivo neoptimálně, může z toho vyplývat nejen zvýšení nákladů, ale také porušení emisních norem. Přesné měření parametrů spotřeby paliva a odvodu spalin je zásadně důležitý, ale současně složitý úkol.

Spalování paliva a odvod spalin
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser vám poskytne přizpůsobená řešení pro bezpečné, efektivní a dostupné měření spalování paliva a řízení odvodu spalin pro maximalizaci účinnosti vašeho kotle.

Vytváření páry

Výkonné, dostupné dodávky páry při správné teplotě jsou zásadní pro účinný provoz technologických zařízení. To znamená, že jsou nepostradatelné vhodné nástroje na řízení kotlů a průběžné měření průtoku.

Vytváření páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí celou paletu robustních, osvědčených řešení na měření a monitoring průtoku a je rovněž předním dodavatelem nových technologií vycházejících z principu vírového měření (s kompenzací tlaku a teploty) s měřením několika parametrů současně. Tato technologie umožňuje provádět detekci mokré páry nebo měření suché frakce za účelem dosažení špičkové celkové účinnosti kotlů.

 • Zajistěte si přesné řízení kotlů pro efektivní vytváření páry

 • Maximalizujte potenciál paliva a šetřete náklady

 • Prodlužte kalibrační intervaly pro minimalizaci odstávek pomocí inovativní technologie Heartbeat

Zjistěte, kde je třeba měřit pro zajištění vyšší efektivity procesu

Parametry parních aplikací

Řízení kotle ©Endress+Hauser

Výhody

Důsledné porozumění požadavkům vašeho podniku a odvětví stojí v samém jádru naší nabídky produktů a služeb. Můžete se na nás spolehnout v tom, že vám poskytneme podporu k dosažení lepší konstrukce parovodní kotelny, lepší údržby a vyšší provozní produktivity. Věříme v princip, že je třeba „nejdřív sloužit, potom teprve vydělávat“, a to do dnešních dnů formuje přístup naší společnosti.

 • Nonstop

  provozní bezpečnost v celém životním cyklu parovodního systému

 • 10 milionů

  instalovaných přístrojů po celém světě

 • 73 000 USD

  roční úspora nákladů po instalaci řídicího systému, který sníží rychlost vypouštění z 8 % na 6 %

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory